Skip Navigation Links

Damping & Anti-Damping

Bir ürünün sadece ihraç fiyatını bilerek dampingli olup olmadığını belirlemek mümkün değildir.

Hilmi Mulla

Gazete Köşesi   A+a-

Örneğin; bir ürün ucuz fakat dampingsiz, veya pahalı fakat dampingli olabilir. Aslında damping kavramı göreceli olup, bir karşılaştırma meselesidir. Bu karşılaştırma, bir ürünün ihraç fiyatı ile ihracatçı ülkedeki eşdeğer ürünün “normal değer”i (genellikle yerel piyasa fiyatı) arasında yapılmalıdır. Eğer, ihraç fiyatı normal değerden düşükse, ürünün dampingli olduğu kabul edilir. İkisi arasındaki fark “damping marjı”dır.– İthalatçı ve İhracatçı İçin El Kitabı - Ticaret Bakanlığı - www.eb.ticaret.gov.tr
Döviz kuru artışları ihracatta tek başına etkili olmamaktadır. Bu nedenle ihracatçılara sürekli artan döviz kurları değil istikrarlı kur ve iş ortamı gerekmektedir.
Döviz kurlarındaki artış ile birlikte teorik olarak Türk sanayi ürünlerinin ihracatta rekabet gücünün artacağı beklenmektedir. Şirketlerimiz de global ekonomilerden faydalanıp ciroları ve karı arttırmak ya da değişen piyasa şartlarında sürdürülebilir olmak istemeleri için üretiklerini dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyatla satabilmektedirler.
Ancak ihracatçılar döviz kuru artışları döneminde çoğunlukla döviz cinsinden fiyatlarını aşağı çekerek rekabet güçlerini artırmayı tercih ediyorlar. Bu durumda ihracat yapılan ülkelerin de önlem almasına neden oluyorlar.
İthalatçı firmanın ülkesindeki üreticileri, ülkelerine yapılan satışların dampingli olduğu tespit edilirse “ soruşturma “ aşamasına başlanılır. Ülkelerin yürütme makamlarına gelen şikayet dilekçeleri ile ya da direkt yürütme makamı tarafından da soruşturma başlatılır.
Bu soruşturmalar zaman ve işgücüne bağlı olarak yoğun çalışma gerektirmektedir. İşletmelerin alım maliyeti, üretim maliyeti, satış ve pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, finans giderleri, devlet destekleri ile muhasebe tarafında kayıt edilen tüm işlemlerin gerçekleşmesi kronolojik sıraya uygun olarak ispat edilmesi ve anlatılması gerekecektir. Haksız rekabetin olmadığını ve bu ticaretten de kazançlı çıkılması dış ticaretin iyi yönetilmesi ile mümkündür.
Dış ticarete devam etmek ve geliştirmek isteyen ihracatın her alanını uygun olarak anlatabilen, verimlilik ve maliyet alt yapısını ihracatı destekleyici, şeffaf ve hesap verilebilirlik olarak işletebilen firmaların bu ticaretten kazançlı çıkacağını görebiliyoruz.
Günümüzde anti-damping uygulamalarına hazırlanılması ve soruşturma ile karşılaşılmasında da zarar görülmemesi hayati önem taşımaktadır.
 
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
yazar'ın diğer yazıları
makale kategorileri
gazete manşetleri
öne çıkanlar