Skip Navigation Links

Hatay’a Modern Mimari Kentsel Dönüşüm Geliyor…

Geleceğin PAYAS’ını İnşa Ediyoruz…

Hatay’a Modern Mimari Kentsel Dönüşüm Geliyor…Web
TV

Payas   A+a-

 TOKİ tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen “7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Mimari Proje Yarışması”nda Çağlalık TOKİ Projemiz Akdeniz Bölgesi 1. Olarak seçildi.
Payas Çağlalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam 56 hektarlık alana sahip Çağlalık TOKİ Projesi 2 etaptan oluşmaktadır.
1. Etapta 937 Konut, 1 Mescit ve 74 Adet Dükkan ve 2. etapta 955 Konut, 1 Mescit, 1 Camii ve 112 Adet Dükkan olmak üzere toplam 1892 konut, 186 adet dükkan, 2 Mescit ve 1 Camii hayata geçirilecektir.
Proje Alanında konut ihtiyacının yanı sıra, parkları, peyzaj alanları, sosyal donatı alanları ve mahalleleriyle bölgede yüksek nitelikli, örnek bir kentsel çevre oluşturma kurgusu ile tasarlandı.
Projede şehri bölgelere ayıran formel planlama yaklaşımı yerine tıpkı büyük bir kentteki gibi ticari, sosyal ve konut yapılarının birlikte yer aldığı karma bölgeler, bağlantılar oluşturulmuş olup, böylelikle Kentsel yaşantının canlı ilişkileri için olan olanak sağlandı.
Proje alanı bir bölgede yoğunlaşmakla birlikte, yaya yürüyüş yolları ve onu çevreleyen karma kullanımlı yapılar ile merkezin tüm alana nüfus edilmesini sağlandı. Her ana yapı adasında yaya yürüyüş yollarıyla merkeze bağlanan alt merkezler ve meydanlar oluşturuldu.
Proje alanındaki yapı blokları dik açılı bir anlayış yerine, geleneksel kentlerin perspektif zenginliğin esinlenerek iki farklı açıyla yer almaktadır. Yapı blokları 3 ve 6 katlı olarak projelendirildi. Konutların hemen hemen tümü, karşılıklı iki cepheli doğal havalandırma sağlayacak biçimde tasarlandı. Zemin katlardaki dairelerin tümünde kendine ait bahçeye, üst katlardaki daireler de ise büyük ve çok sayıda balkona yer verildi. Projede, insan-yaya ölçeği hassasiyetle gözetilerek; yerleşke, boşluk ve ıssızlık hissi yaratmayacak şekilde planlanmış, 560 bin metrekarelik kentsel ölçeğe sahip planlama alanında, yaya-taşıt ilişkisi, bisiklet yolları ile tüm alana ulaşım imkanı sağlayan planlama titizlikle yapıldı.
Amanos dağlarının eteklerinde bulunan proje arazisinde; tarım alanları korunurken, dağ tarafının yolla bütünüyle bölünmemesine ve yerleşke ile ormanla ilişkisinin korunmasına özen gösterildi. Gerekli ağaçlandırma planlaması yapılarak, yerleşkeyle dağ arasında bir ekolojik koridor oluşturulmuş, yaşayan gerçek bir kentsel çevrenin vazgeçilmez öğesi olan peyzaj, projenin asli unsuru olarak ele alınmıştır. Arazinin topografik olanakları da kullanılarak yapılan setler ve Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez öğeleri olan pergola, taraçalar vasıtasıyla bitkilerin yapılarla bütünleşmesi ve projenin ayrılmaz parçası haline gelmesi hedeflendi.
 
 
Geleceğin PAYAS’ını İnşa Ediyoruz…
Mimarisi, kat yüksekliği, daire planlaması ve uygulama kalitesiyle geleneksel mahalle kültürünün gelişimine katkı sağlayacak bir tasarım kurgusu içinde ele alındı.
Projenin standart bir konut uygulamasından daha fazlasına sahip, mahalle teması içinde gece-gündüz yaşayan bir şehir tasarlanmış olup; örnek ve ödüllü bir sosyal konut uygulamasıdır. Standart bir konut projesinden çok daha fazlasına sahip olup, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanı şeklindedir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın “Yatay Mimari” talimatı yerine getirilerek, 4 ve 7 katlı binalardan oluşan bir yaşam alanı inşa edilmektedir.
Farklı gelir gruplarını aynı semtte buluşturan ve dayanışma ortamını destekleyen, “Mahalle” kültürünün ekonomik ve sosyal boyutta pek çok artı değeri barındıracak olan Çağlalık TOKİ Projemiz, Semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu, ‘Mahalle’ olarak tanımladığımız sosyal yaşam alanlarının, toplumlara kattığı değeri yüzyıllardır tecrübe edilerek, tasarladığımız ‘İnsan odaklı’ yapılaşmada, sadece ülkemizde değil, dünyanın her coğrafyasında bu niteliği barındıran yerleşimlere örnek teşkil edecektir.
Çağlalık’da önümüzdeki yıl satışa sunulacak bu projemizde, mahalle kültürünü yaşatacak ve geliştirecek bir tasarım yaklaşımını benimsedik. İçinden cadde geçen, etrafında az katlı binaların altında yer alan dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konseptini uyguladık. Bunu yaparken, çocuklardan yaşlılara, engellilerden tüm yaş gruplarının sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir planlama yapıldı.
‘Prestij Aksı (Ticaret Aksı)’ ismi verilen bu planlamada, ana caddenin iki yanında bulunan dükkânların boyutları geleneksel mahallelerdeki gibi küçük ölçeklerde tasarlandı. Terzi, fırın, bakkal, çay ocağı ve kafe gibi işletmelerin yer alacağı ana cadde aynı zamanda bölgenin en hareketli noktası; sosyal yaşam merkezi olacaktır. Yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, engelliler için özel düzenlemeleri ve büyük meydanlarıyla mahallenin tüm sokak ve yerleşim düzeni, sosyalleşmeyi sağlayacak bir alanda düzenlendi. Ayrıca bölgede, sakinlerinin ihtiyaçlarına dönük üç adet cami, üç adet okul, kreş ve sağlık ocağı vb. gibi sosyal donatılar da bulunmaktadır.
Konutların içlerinde bulunan mutfak ve banyo dolapları, pencereler, kapılar, tezgahlar, seramik ve ısınma tesisatlarında kullanılan malzeme ise üst kalite ürünlerden oluşuyor. Tünel-Kalıp Sistemi ile inşa edilen bu binalar deprem riski açısından yüksek güvenlik sağlandı.
 
Çağlalık TOKİ Projemiz ile başlayan ve Kentsel Dönüşüm Projelerimiz ile devam edecek Toplu Konut Projelerimiz, Geleceğin Payas’ ını inşa edecek, Tüm Türkiye’ ye örnek olacaktır.
Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı Metropol VIP dersgisinin iki yılda bir düzenlenmiş olduğu Hatay’a değer katanlar anket çalışmasında üst üste üçüncü kez kentsel Dönüşüm” dalında yılın en başarılı belediye başkanı ödülüne Payas Belediye Başkanı Bekir Altan layık görüldü.
Yeniden Bir Şehir Kuruyoruz
 
*Yerinde Dönüşüm
* Sosyal Yapının Korunması
* Cumhurbaşkanımızın yatay mimari talimatına uygun olarak inşaa edildi.
 
3172 Konut
1100 Ticari İşyeri
1 Çok amaçlı salon
3 adet Cami
1 İlkokul
1 Ortaokul
1 adet 54 Yataklı Hastane
 
Karbeyaz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
1-Mevcut Durum:
Karbeyaz Mahallesini kapsayan proje alanı sınırları; batısında Kanal Sokak, kuzeyinde Bayır Sokak, doğusunda Tepebaşı Sokak, güneyinde ise Manolya Sokak’tan oluşmaktadır. Proje alanının orta kısmında kalan Seyran Caddesi bir ticaret aksı konumundadır.
Proje alanında yapı kalitesi olarak kötü ve yıpranmış yapıların yoğunlukta olduğu, bu yapıların genelinin 1 ve 2 katlı olduğu ve yapı cinsi olarak, çoğunlukla yığma yapı cinsi binaların olduğu, bina yaşı olarak da 20 – 30 ve 30 – 50 yaş aralığında yani yıpranmış ve eskimiş yapıların yoğunluktadır.
Yapı kullanımı olarak; 1 Adet İlköğretim Okulu, 2 Adet Cami, 8 adet Ticarethane ve 693 adet konut bulunmaktadır.
2- Dönüşüm Sonrası:
Karbeyaz Mahallesinin mevcut durumuna göre; daha sürdürülebilir, daha güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve Payas’ ın özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış çerçevesinde bir Kentsel Tasarım Planı hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edildi.
Kentsel Dönüşüm sonrasında Karbeyaz Mahallesinin orta bölümlerinde vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayabileceği çarşı, bölgedeki sağlık sorunlarını optimum düzeyde faydalanılması üzere 1 adet 150 yataklı Devlet Hastanesi, yine 1 adet 50 Derslikli Ortaokul, 2 adet İlköğretim okulu, 3 adet Cami ve 1 adet Çok Amaçlı Salon gibi binalar tasarlandı.
Proje alanında üretilecek konutlar 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde tasarlanmış olup; konumlandırma yapılırken rüzgar yönü, gölgeleme, deniz manzarası ve binalar arası mesafeleri azami ölçüde dikkat edilmiştir. Yine proje alanında üretilecek ticarethaneler bölgede yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde ve büyüklükte tasarlandı.
Karbeyaz Mahallesinde Kentsel Dönüşüm etaplar halinde hayata geçecek olup; etabın birisinin tamamlanmasının ardından diğer etaba geçilecektir.
Karbeyaz Mahallesinde yaşayan gayrimenkul sahipleri, dönüşüm sonrasında, mevcutta bulunan konut sayısı ve büyüklüğünde konut/ticarethane sahibi olacak, arsa büyüklüğüne göre de hakkettiği konut/ticarethane sayısı artacaktır. Yeteri büyüklükte arsa sahipliği veya konut sahipliği olmayan vatandaşlarımız da minimum borçlanma yoluyla konut/ticarethane sahibi olacaktır.
 
Hak sahiplerine mevcuttaki konutlarına en yakın konut veya ticarethane verilecektir.
Sonuç olarak, Karbeyaz Mahallesi sakinleri, hayata geçirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile daha yaşanılabilir, sürdürülebilir bir çevrede, altyapı ve yol hizmetleri daha kaliteli, modern mimari teknikler ve mühendislik hizmeti almış binalarda ve çevrede hayatlarını devam ettireceklerdir.
Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili Payas Belediyesi olarak, “Dönüşüm öncesinde gönül rızanızı, dönüşüm sonrasında hayır duanızı almak” ilkesine göre Payas genelinde Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Hatay’a Modern Mimari Kentsel Dönüşüm Geliyor… videosunu izlemek için tıklayın.
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
Narin Restaurant 
son gelişmeler
öne çıkanlar