Skip Navigation Links
Gumus-Suv

Modern ve gelişmiş İskenderun için CHP'nin seçim bildirgesi..

Hatay Milletvekili Aziz Yazar ve İlçe Başkanı Nihat Karpuz'un da katıldığı sunum toplantısında 'Önce insan' sloganıyla yola çıkan bir anlayışın hakim

Politika   A+a-

Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Dr. Yusuf Civelek, gazetecilerin ve belediye meclis üyelerinin ve CHP’nin ileri gelenlerinin de katıldığı toplantıda 29 Mart 2009 seçim bildirgesini açıkladı. Hatay Milletvekili Aziz Yazar ve İlçe Başkanı Nihat Karpuz’un da katıldığı sunum toplantısında “Önce insan” sloganıyla yola çıkan bir anlayışın hakim olduğu dikkat çekti.
Ana başlıklar halinde kentin sosyal, kültürel, kentleşme ve bir çok yenilikçi projenin yer aldığı bildirgede konu başlıkları şöyle sıralandı:
Özgür Ve Yaşanabilir Bir İskenderun, Yeni Toplumcu Belediyecilik, Sosyal Hizmette Yeni Dönem, Çalışmalarda Bilimsellik Ve Katılımcılık, Hukuka Saygılı Ve Saydam Bir Belediye, Kentleşme Ve Altyapıda Kalite Dönemi, Çağdaş Kentlerin Anayasası İmar Planı, Planlı, Kaliteli, Çağdaş Kent Hizmetleri, Ulaşıma Planlama İle Çözüm, Kentsel Yenileme Ve Kentsel Dönüşüm, Ticaret, Sanayi Ve Liman Kenti İskenderun, Yeşil Alan Ve Yeni Park Düzenlemeleri, Yeşil Bir Vadi Feyazan Kanalı, Kavşak, Meydan Ve Köprü Düzenlemeleri, Mavi-Yeşil Vadi Projesi, Turizm Yatırımları Ve Oteller Bölgesi, Eski Bit Pazarı Satılmayacak, Semt Pazarlarında Alış- Veriş Keyfi, Vazgeçilmez İlke Saydam Belediyecilik, Temiz Başkan, Temiz Kadro, Tarih, Spor, Bilim, Kültür Ve Sanat Kenti, Sağlıklı Güvenli Bir Kent, Üniversite Kentine Doğru, Kentli Haklarına Saygılı Bir Yerel Yönetim Önceliğimiz İnsan, Yeni Bir İskenderun Ve Yeni Bir Kent Yönetimi Mümkün Belediyecilik Kamu Hizmetidir. Kamu Kaynaklarını Koruyacak, Halka Hizmet Edeceğiz. Halkı Soymayacağız, Soydurmayacağız. Belediyeyi Katılımcı Bir Anlayışla Yöneteceğiz. Ekonomik Ve Sosyal Konsey Kuracağız. Revizyon İmar Planını Yapacağız. İmar Planlarında Kamu Yararını Koruyacağız. Hukuka Saygı Duyacağız. Demokratik Bir Kent Yönetimi Oluşturacağız. Saydam Bir Belediye Yaratacağız. Hesap Vereceğiz Ve Kamu Adına Hesap Soracağız. Yeşil Alanlar Ve Meydanlar Yaratacağız. Halkın Belediyesini Halka Açacağız. Kentsel Değişim Projelerini Hayata Geçireceğiz. İskenderun’u Üniversite Kenti Haline Getireceğiz İnsan Onuruna Saygıyı Esas Alacağız.
ÇARPIK KENTLEŞMEDEN
HAYALLERİMİZİN KENTİ; İSKENDERUN’A

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetim anlayışında, insan merkezli kentsel ve toplumsal kalkınmayı odak alır. Farklı sosyal kökenlerden ve bölgelerden gelen insanların birlikte ve huzur içinde yaşamasını sağlamak, sosyal yaşamı iyileştirmek temel görevidir.
'Önce insan’ odaklı hizmet anlayışı ile hukukun üstünlüğünden ödün vermeden, bilgi edinme hakkına saygılı ve çağdaş bir yönetimi hayata geçirmenin zamanı gelmiştir.
Toplumun her kesiminden ve alanında uzman sivil toplum kuruluşlarından aldığımız önerileri de dikkate alarak projelerimizi geliştirdik. Kentin sorunlarına dair tespit ve çözümlerimizle yeni bir İskenderun ve yeni bir yönetim için ilk adımı atıyoruz. 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP çatısı altında, aday olan meclis üyelerimizle birlikte yönetmeye hazırız.
CHP'nin, insan odaklı sosyal demokrat belediyecilik anlayışı İskenderun’da uygulanacak, kentsel kalkınma ve toplumsal refahı arttırma temel hedefimiz olacaktır. İskenderun; çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle herkesin kolayca yaşadığı bir kent olacak.
Yaşanabilir İskenderun’u hep birlikte kuralım. Kent yaşamındaki korku duvarlarını yıkalım. Özgür ve yaşanabilir bir İskenderun yaratalım.

ÖZGÜR VE YAŞANABİLİR BİR İSKENDERUN
İskenderun, son 15 yıldır ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Bu sebeple toplumsal kurumlarla işbirliği yapan ve halkıyla barışık bir belediye yönetimi için tek adam yönetimine son verilmelidir. Akıl ve bilimselliği dışlayarak, el yordamıyla yapılan hizmetler ile kişisel menfaatleri esas alan uygulamalar, İskenderun halkının geleceğini ipotek altına alan bir borçlanma yükü yaratmıştır. İçinde yaşayanların mutluluğunu hedef alan ve insan onuruna yaraşır bir kent yönetimi için geleceği ipotek altına alan borçlanmaya dayalı yönetim anlayışı yerine, kaynakları doğru kullanmayı hedefleyen uygulamalar gündeme getirilecektir.
Bu amaçla kamu kaynaklarını etkin kullanan, korku duvarlarını yıkan, demokratik, çağdaş ve planlı bir İskenderun yaratılacaktır.

YENİ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

Belediyede çalışma huzuru sağlanacak, belediyede güler yüzlü hizmet dönemi başlayacaktır. Kentsel kalkınma ve toplumsal refah için; yerel ihtiyaçları karşılamayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı sergilenecektir. Ekonomisi güçlenen, halkı zenginleşen, üretici güçleri çoğalan, işsizi fakiri azalan bir toplum hedeflenecektir. Kentte yaratılan değerlerin adil dağıtılmasına dönük iyileştirmeler, destek ve teşvikler sağlanacaktır. Kamusal hizmet alanlarının genişletilmesi, sosyal devlet sorumluluklarının paylaşımı temel ilke olacaktır.
İskenderun’da Belediye öncülüğünde eğitim araştırma ve geliştirme ile sanayi üretim çalışma odakları kurulacak, ticaret ve hizmet sektörü canlandırılacaktır. Turizm kuşağının yaratılması, ileri teknolojik alt yapı ve bilgi erişimi, mekân desteği, iş ve işgücünü buluşturma hizmeti sağlanacaktır.
SOSYAL HİZMETTE YENİ DÖNEM
Kadınlara, emeklilere, gençlere ve engellilere hizmet önceliğimiz olacaktır. Kaldırımlardaki ve yaya alanlardaki fiziki engelleri kaldıracağız. Çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın ve özel gereksinimi olanlar için Toplumsal Katılım ve Ortak Paylaşım Alanları Projesi, yaşama geçirilecektir.
Üniversite gençliğinin barınma ve ulaşım sorununa destek olunacaktır. Belediye, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları sürdürecektir.
Toplumsal Katılım ve Ortak Paylaşım Alanları Projesi, sivil toplumla birlikte çalışılarak geliştirilecektir. Belediyemizce kadınlar, emekliler, gençler ve engelliler için fiziki mekânlar yapılarak ilgili kurumlara tahsis edilecektir.
Çok katlı otoparkın zemin katı sosyal amaçlı market yapılacaktır. Engelli Danışma, Rehberlik, Aile Eğitim Merkezleri ve gündüz bakım evleri kurulacaktır. Tüm engellilerin kent içinde erişimini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
Kültürel ve sanatsal etkinlikler için İskenderun’a yakışan mekanlar inşa edilecek ve özel sektör teşvik edilecektir. Gençlik evleri yapılacaktır. Belediyemiz ve üniversite gençliği ile Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirilecektir.
Kadınların mesleki eğitim olanaklarını geliştirecek çok amaçlı toplum merkezleri ve Kadın Kültür Evleri açılacaktır. Kadın ve anne masası oluşturulacaktır. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar önceliğimiz olacaktır. Mahallelere kreşler açılacaktır.
ÇALIŞMALARDA BİLİMSELLİK VE KATILIMCILIK
Kentin iktisadi geleceğinin ve istihdam olanaklarının değerlendirileceği sanayi ve ticaret odalarının, esnaf odalarının, işçi konfederasyonlarının, meslek odalarının temsilcilerinin katılacağı Kent Ekonomik ve Sosyal Konseyi kurulacaktır. Ekonomik ve Sosyal Konsey kent ölçeğinde iktisadi, toplumsal ve kültürel gelişmeyle ilgili kararlar alacaktır.
Projeler, İskenderunlular ile birlikte üretilecek, sorunlar birlikte çözülecektir. Üniversiteler, demokratik kitle örgütleri, dernekler, muhtarlar ve halkın görüş ve önerileri alınacaktır. Kentle ilgili her konuda ortak akla dayalı, bilimsel temellere sahip proje önerileri, birlikte geliştirilecektir. İskenderun Kent Konseyi kurulacaktır.
Kent Konseyi tarafından çeşitli alanlarda kamu yararı gözeten öneri ve proje çalışmaları yapacak çalışma gurupları oluşturulacaktır. Kent Konseyi’ne ve çalışma gruplarına yerel yönetim desteği sağlanacaktır.
Proje demokrasisi olarak adlandırdığımız ve proje uygulamalarında projeden etkilenecek tüm kesimlerin katılacağı Proje Karar Kurulları oluşturulacaktır.
İskenderun Belediye Meclisi’nde bulunan tüm siyasi parti gruplarına, ihtisas komisyonlarına, Meslek Odalarına, Muhtarlarımıza odalar tahsis edecek ve Belediye çalışmaları, tüm katılımcıların önerisine açılacaktır.
Muhtarların belediye bütçesi ile faaliyetlerini yakından izlemesi teşvik edilecek, belediyenin yapacağı faaliyetlerinin neler olacağını bilmek muhtarların ve kent halkının en doğal hakkı olup belediye çalışmaları saydam olacaktır.
Muhtarların kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisi toplantılarına katılmalarını ve konuşma hakkına sahip olmalarını gerekli görüyoruz. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin hizmet elçisi haline getirilecektir.
Muhtarlara belediyemizde çalışma oda tahsis edilecektir. Muhtarlıklarımızla e-belediye kapsamında ortak hizmetler üretilecektir.
Kentimizde atanmış-seçilmiş kavgası bitecek, tüm kurum ve kuruluşlarla saygın bir hukuki ilişki kurulacak, eşgüdüm sağlanacaktır

HUKUKA SAYGILI VE SAYDAM BİR BELEDİYE
CHP iktidarındaki yerel yönetimde, hukuk devletinin kuralları içinde işleyen bir yerel yönetim anlayışı, egemen olacaktır. Belediye yönetiminde hukuk kuralları işleyecek, hukuka hile karıştırılmadan uygulama ve işlem yapılacaktır. Belediye yargı kararlarını kesinlikle uygulayacaktır.
Belediye meclis toplantılarının gündemleri, kent konseyinin kararları dikkate alınarak belirlenecektir. Meclis toplantıları halka açık olacak ve canlı yayın imkânı sağlanacaktır. Meclis kararları, halkın bilgisine açık olacak; belediyenin tüm kararları e-belediye hizmeti kapsamında izlenebilecektir.
Belediyenin tüm kararları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ücretsiz olarak verilecektir.
Sivil toplumla barışık, katılımcı ve saydam bir belediye yaratacağız. Sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına düşüncelerinden ve demokratik müdahalelerinden dolayı baskı yapılmayacaktır.
İhaleler, rekabet yaratmak üzere geniş katılımlara açık olacak. İşlerin ehliyet sahibi kişilerce yapılması sağlanacaktır. Kentin öncelikli ihtiyaçları dışında belediyenin sınırlı kamu kaynakları, popülist projelerle siyasi yandaşlara aktarılmayacaktır.
KENTLEŞME VE ALTYAPIDA KALİTE DÖNEMİ
İskenderun da yol ve kaldırım gibi üst yapı kaplamaları dayanıklı, kullanışlı ve kalıcı olarak yapılacaktır. Kent içinde plansız ve kamu kaynaklarının yok olmasına sebep olan yanlış uygulamalara son verilecektir.
İskenderun Belediyesi, bilim ve teknoloji alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde elektrik ve elektronik alt yapıyı güçlendirme çalışmalarına destek verecektir.
Suya erişim ve kullanım, evrensel insan hakkıdır ve çağdaşlığın simgesidir. Su hizmeti ucuz, sağlıklı içilebilir nitelikte kesintisiz bir şekilde sunulacaktır.
İskenderun da musluklardan içilebilir su akacaktır.
Halkımız Aslantaş Baraj Suyu ile 10 yıldır oyalanırken Amanos Dağı’ndan beslenen mevcut temiz su kaynakları değerlendirilmemiş ve bu konuda çalışmalar yapılmamıştır.
Mevcut doğal su kaynaklarımız devreye sokulacaktır.
Değirmendere ve Derebani deresindeki su kaynağı ile Sakıt Köyü su kaynağından yararlanılacaktır. Bugüne kadar Gültepe Mahallesini besleyen Sakıt Köyü mıntıkası içindeki su deposunu ve su hattını ıslah ederek mevcut su kaynağından daha fazla yararlanacağız.
Suyu az tüketen az ödeyecektir.
Su faturalarındaki su sayacı okuma ücreti gibi hukuk dışı tahsilatlara son verilecektir.
Akıllı Sayaç uygulamasında sayaç maliyetinin üzerinde satış yapılmayacaktır.
Su faturaları aylık dönemler halinde tanzim edilecektir.
İdari Yargı kararıyla iptal edilen kanal kullanım ücreti, mahsup yoluyla iade edilecektir.
Su Şebekesi yenilecektir. Su şebekesindeki asbest boru kullanımına son verilecektir. Suyun klor yerine ozon ile dezenfektasyonu sağlanacaktır.
İskenderun Belediyesi TEDAŞ’la uyumlu; elektrik dağıtım hattının yer altına alınması için girişimler başlatacaktır. Elektrik kesintilerinin önüne geçilecektir.
Alt yapı ve su şebekesine yönelik tüm sorunlar bir defada ve kalıcı olarak çözülecektir.
Belediye, kamu hizmetlerinde kar amacı gütmeyecek, vatandaşı ticari müşteri olarak görmeyecektir.
Belediyede mevcut olan Kent Bilgi Sistemi yerine geliştirilmiş yeni bir bilgi sistemi kurulacaktır. Hizmetlerde bilgi sisteminden yararlanılacaktır.
Mahallelerimizde yeterince yeşil alan ve spor alanları bulunmamaktadır. Bu nedenle bu konuda kalıcı tesisler yapılıncaya kadar çocuklarımız için her mahallede belli saatlerde trafikten arındırılmış Oyun Sokakları oluşturulacaktır. İskenderun’un her mahallesinde bir sokak yaya öncelikli olarak düzenlenecek, kent içinde Yaya Bölgeleri yaygınlaştırılacaktır.
“Sokağında Yaşanabilir, Yollarında Yürünebilir İskenderun Programı” kapsamında, sadece taşıtlara öncelik veren ulaşım uygulamaları ortadan kaldırılacak, kaldırımlar ve Yollar taşıt işgalinden kurtarılacaktır. Her yaştan insanın güvenli ve rahat biçimde, aydınlatılmış yolları ve kaldırımları güvenle kullanabileceği Yaya Dostu bir İskenderun kurulacaktır. Engelsiz İskenderun Projesi ile yaya yolları, kaldırımlar, parklar ve spor alanlarındaki tüm engeller kaldırılacaktır.
ÇAĞDAŞ KENTLERİN ANAYASASI İMAR PLANI
Kentin imar planlarına aşırı müdahaleler sonunda planlama bütünlüğünden uzaklaşılmıştır. CHP’nin yerel yönetiminde kamu yararı gözetmeyen, rant amaçlı imar plan değişiklikleri kesinlikle yapılmayacaktır.
İmar planındaki teknik ve sosyal donatı alanları azalmıştır. Bu nedenle Belediye Mülkiyetindeki Arsa niteliğindeki mülkiyetler bu tür kamusal alan ihtiyacında takas olarak kullanılacak, ya da Belediye mülkiyetleri kamu hizmetlerine tahsis edilecektir. İlke olarak belediye mülkiyetleri satılmayacaktır.
PLANLI, KALİTELİ, ÇAĞDAŞ KENT HİZMETLERİ
İskenderun’un 18 mahallesinin konut alanlarını rahatsız eden çöp depolama alanı, yerleşim alanının dışına çıkartılacak, orta vadede katı atıkların artıklarının ekonomiye kazandırılacağı ve işleneceği bir tesis kurulacaktır. Yapılan ihalenin ayrıntıları gözden geçirilecek ve kamu yararı esas alınarak sözleşme halka açıklanacaktır.
Çöp çağdaş ve çevreyi kirletmeyen yöntemlerle toplanacak, kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşümün sağlanması yönünde düzenlemeler yapılacaktır. Sokak temizliğinde yeni teknolojiler yaygınlaştırılacak, sokak yıkama ve renklendirme uygulamaları dayanışma içinde gerçekleştirilecektir.
Kamu yararı esas alınarak planlı kent yaratmak için revizyon imar planı yapılacaktır.
Rant amaçlı imar plan değişiklikleri dönemine son verilecektir.
Tepe mahallelerini çağdaş görünüme kavuşturacak imar planı hazırlanacaktır. Barınma hakkına saygı gösterilecek ve gözetilecektir.
Belediye Meclisimizde parsel bazında imar plan değişikliği kesinlikle yapılmayacaktır.
ULAŞIMA PLANLAMA İLE ÇÖZÜM
Kentin gelişme alanları ve kamu yatırımları, nüfus projeksiyonuna uygun olarak imar planları ile belirlenir. İmar plan bütünlüğü içinde alış-veriş merkezleri, ticaret alanları, sanayi alanları, nüfus yoğunluğu belirlenmiş kentsel yerleşim alanları ve kamu binalarının yerleşimleri tespit edilir. Özetle yerleşim alanları ile bağlantılı olarak temel hizmetlerin sunulacağı bölgelerle birlikte kentin ulaşım planları da imar plan kararları belirlenmiştir. İskenderun’da 1981 tarihinde onaylı imar plan kararlarına aykırı yapılanma ve çeşitli imar plan değişiklikleri sonucunda plan ana ilkelerinin bozulması nedeniyle, kentimizde ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Mevcut imar durumunun yeniden tespiti ile sağlıklı ulaşım planları yapılacaktır.
Kent içi ulaşım master planları yapılacaktır.
Toplu taşıma hizmetinin sağlıklı olması ve iyileştirilmesi için, kamu yönetiminde ve denetiminde halk yararına uygulamalar yapılacaktır. İlçemizdeki toplu taşım araçlarının durak ve otopark sorunu için “Otopark Geliştirme ve Yönetim Sistemi Projesi” ile akılcı çözümler geliştirilecektir. Konut ve işyeri ilişkisi ulaşım açısından yeniden planlanacaktır.
Yeni yaya bölgeleri oluşturulacaktır.
Çocuklara Trafikten arındırılmış oyun sokakları planlanacaktır.
Yeni bölge otopark alanları açılacaktır.
Kentin her yerine toplu ulaşım imkanı sağlanacaktır.
Oto yol üzerinden kent içine yeni ulaşım bağlantıları sağlanacaktır. Bu amaçla Düğünyurdu mevkinde Şehir Mezarlığına, Aşkarbeyli Mevkinden Küçük Sanayi Sitesi ile Sakarya ve Tepe mahallerine; Akçay mevkinden Akçay Mahallesi yerleşim alanına ve Karapelit Mevkindeki Kooperatif yerleşimlerine Otoyol üzerinden kente giriş kavşakları yapılacaktır. Kent içinden geçen E-91 Karayolu’nun trafik yükü azaltılacaktır.
E-91 Karayolu üzerinde imar planında mevcut Kent İçi Servis Yolları ulaşıma açılacak ve böylelikle kent içi Trafik ve Ulaşım güvenliği sağlanacaktır. E-91 karayolu üzerinde mevcut trafiği rahatlatmak için refüj kaldırılacak ve yolun genişlemesi sağlanmış olacaktır. Yeni düzenlemelerle Otopark Cepleri ile toplu taşıma için gerekli Durak Düzenlemeleri yapılacaktır.
Yapılacak imar yolu düzenlemeleri ve alınacak tedbirler ile E-91 Karayolu üzerinden Küçük Sanayi Sitesi’ne güvenli giriş sağlanacak, sanayi esnafının çalışması engellenmeyecektir.
Pac Meydanı, Ulaşım Ana Planı içinde yeniden düzenlenecektir.
KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gecekondu bölgeleri ile kent girişinde fonksiyonunu yitirmiş, döküntü ve yıkıntı halindeki kentsel alanların, kentin ihtiyacını karşılamak üzere yeniden değerlendirilmesi ve sağlıklı bir kent dokusu haline getirilmesi için kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleri uygulanacaktır. Bu uygulamalarda barınma hakkı, temel bir hak olarak korunacaktır.
Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleriyle, kentsel alan değer artışları ve kamuya ve bölgedeki hak sahiplerine aktarılacaktır. Böylece; yeni kentsel alanlara yeni kamu yatırımı yapmak yerine, mevcut alanların alt yapılarıyla birlikte planlanması ve yenilenmesi İskenderun ekonomisine katkı verilecektir.
Tepe mahallerinde kentsel dönüşüm projeleriyle mülkiyet sorunlarını da çözen, çağdaş uygulaması başlatılacaktır.
Belediye, mülk ve yeni bir imar kiralık sosyal konut projelerini yaşama geçirecektir.
Planlı ve alt yapılı yeni Konut Yerleşim Alanları ve Toplu Konut Alanları üretilecektir.
Akçay Sanayi Bölgesinde yatırımcıya destek olunacak, köstek olunmayacaktır.
Kentsel Dönüşüm projesinde, Küçük Sanayi esnafının ortak karar alma süreçlerine katılımı sağlanarak yeni ticaret merkezleri oluşturulacaktır.
Belediye tarafından alt yapılı arsalar üretilecek ve 18.madde uygulamaları yapılacaktır.
TİCARET, SANAYİ VE LİMAN KENTİ İSKENDERUN
İskenderun ticaret, sanayi ve liman kenti olma özelliğini sürdürmektedir. Bu özelliklerine uygun ticaret ve sanayi fuarlarının açılması gereklidir.
İmar planımızda mevcut fuar alanına işlerlik kazandırılacak, kalıcı fuar alanı yapılacaktır.
Ticaret, hizmet ve sanayi sektörleri için gerekli Kongre Merkezleri yapılarak, kentimizin Kongre ve Turizm Merkezi olmasına katkı sağlanacaktır.
Belediyenin Fuar Alanı içindeki arsaları satılmayacak; Belediye Arsaları ve Fuar Alanı yakınındaki mevcut yapılar, bu hizmetlere tahsis edilecektir.
YEŞİL ALAN VE YENİ PARK DÜZENLEMELERİ
İskenderun’u, kentsel gelişmesi bilimsel esaslarla planlanmış bir kent haline getireceğiz. Modern bir İskenderun sanatsal değeri olan mimari yapılara ve anıtlarla donatılmış meydanlara, yeşil alanlara ve bulvarlara kavuşturulacaktır. İskenderun’da sürdürülebilir bir kentsel yaşam için teknik ve sosyal altyapı ile ulaşımı da planlanarak tamamlanacaktır.
Karayolları Alanı, imar planında yeşil alandır. Kentin en yoğun nüfusunun barındığı 8 Mahalleye hizmet edecek şekilde sosyal amaçlı bir yeşil alan olarak kazandırılacaktır.
Bu alan, Kent kütüphanesi, yeni nikah salonu, Emekliler ve Kadınlar için dinlenme ve eğlence amaçlı sosyal tesisler ile gençler için çeşitli sportif alanları da kapsayacak şekilde projelendirilerek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler için düzenlenecektir.
Ziraat Bahçesi imar planında kültür parkı olarak görülmektedir. Bu alanın kent imar planı içindeki fonksiyonunun yerine getirilmesi ve halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır.
İskenderun’a tüm mahallerde yeni çocuk parkları, spor alanları, yaşlılar için dinlenme ve gezinti alanları yaratılacaktır.
Denizin Ekolojik Dengesini bozan Denizin Doldurulması Projesine son verilecektir.

YEŞİL BİR VADİ FEYAZAN KANALI
Feyazan Kanalı sorunu yönetim zaafıdır. Feyazan Kanalı’nı kirleten kaynaklar kurutularak, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacaktır. Tepe mahallelerinde yapılacak yeni ve çağdaş imar düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile bu bölgenin konut inşaatında cazibe alanı haline getirilmesi sağlanacaktır.
Sakarya-Gültepe mahalleri arasında Feyazan kanalı çevresinde Park alanları düzenlenecektir.
Islah edilen bu alanda gezinti ve dinlenme alanları planlanıp peyzaj düzenlemesi yapılacak ve bölge ağaçlandırılacaktır. Ağaçlandırılmış, peyzaj düzenlemeleri yapılmış bu yeşil alan kentin bu bölgesinde önemli bir Rekreasyon Alanı olarak İskenderun’a kazandırılacaktır.
Bu alanda Dinlenme, Eğlenme, Yürüme Alanları da içeren yeşil alan uygulamaları yapılarak çay ve kır bahçeleri gibi bazı sosyal tesisler yapılacaktır. Bölge bu haliyle sıcak yaz günleri için önemli bir dinlenme ve gezinti alanı olacaktır.
Bu Proje yanında Tepe Mahallerinde yapılacak yeni ve Çağdaş İmar Düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile bu bölge Konut inşaatında cazibe alanı haline getirilmesi sağlanacaktır.
Aşkarbeyli su göleti çevresi düzenlenerek kent halkının kullanacağı piknik alanı haline getirilecektir.
Feyazan Parkı içinden geçen yeni modern ve sanatsal mimari köprü bağlantıları yapılacaktır.
KAVŞAK, MEYDAN VE KÖPRÜ DÜZENLEMELERİ
Bütün dünyada kentler meydanları ile var olur, meydanları ile tanınır. Kent kültürü meydanlarda oluşur. Meydanlar kentlileşmenin güçleneceği yerlerdir.
Fener Caddesi’ndeki simge yapı Deniz Feneri, işlevsel hale getirilecektir. Kıyı deniz dolgu alanı ile bağlantılı Fener adası düzenlemesinde İskenderiye Feneri örneği dikkate alınarak turizme hizmet edecek ve İskenderun’un tanıtımında kullanılacak mimari bir tasarım gerçekleştirilecektir.
E-91 Karayolu-Tayfur Sökmen Bulvarı kavşağı, kent meydanı haline getirilecektir.
E-91 Karayolu Havaalanı kavşağında, Yapılacak Adliye Sarayı ile MKÜ Üniversite Girişinde Üniversitenin adına yakışır bir meydan düzenlemesi yapılacaktır.
Pac Meydanı olarak bilinen yer, meydan özelliğini yitirmiş, kavşak haline gelmiştir. Pac Meydanı ve yakın çevresindeki Belediye mülkiyetlerle birlikte İskenderun’a önemli bir meydan düzenlemesi, Ulaşım Ana planı içinde yeniden değerlendirilecektir.
Feyazan Kanalı üzerinde gelişigüzel yapılan köprüler yerine Ulaşım Planlarına uygun daha geniş ve güvenli yeni Köprüler yapılacaktır. Feyezan kanalının E-91 Üzerindeki Köprünün taşıyıcı ayakları ve Köprünün kanal içindeki kesitinin yetersizliği yeni bir selde Kente maddi ve Manevi zarar verecek durumdadır. Bu köprü yıkılarak yeniden ihtiyaca uygun şekilde tasarlanarak yapılacaktır
MAVİ-YEŞİL VADİ PROJESİ
Pirinçlik mevkiinde yapay bir gölet ve çevresi peyzaj düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılmış bir yeşil alan Yeşil Vadi Projesi olarak planlanacaktır. Denizin mavisi ile yeşilin bütünleştiği bu alan İskenderun’un nefes alacağı ve halkın dinleneceği, hoşça zaman geçireceği bir yaşam alanı haline getirilecektir. Bu proje kapsamında ihtiyaçların karşılanması amacıyla günübirlik konaklama ve dinlenme tesisleri tasarlanacaktır.
Kıyı Kenti İskenderun’un denizden yararlanması sağlanacaktır.
Kıyıdan yararlanmak üzere günübirlik tesislerin yapımına destek olunacaktır.
TURİZM YATIRIMLARI VE OTELLER BÖLGESİ
Kentin turizm potansiyeli harekete geçirilerek turizm yatırımlarına uygun alt yapılı alanların yaratılacak ve özel sektör yatırımları teşvik edilecektir.
Turizmi canlandırmak üzere mücavir alanlarda oteller bölgesi planlanması yapılarak, bu bölgede turizm yatırımlarının yapılmasına olanak sağlanacaktır.
Turizm hamlesi için başta Arsuz, Payas, Belen ve sahil şeridi ve yaylalar olmak üzere tüm bölgeyi kapsayan bütüncül turizm yaklaşımı sergilenecektir.
Kent içinde yapılacak planlama ile konaklama, yeme-içme, yerel kültürden yararlanma ve alışveriş imkânları arttırılacak, yeni yatırımlar yapılacaktır.
İskenderun, yat turizminin uğrak noktası haline getirilecektir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde yelken yarışları düzenlenecektir.
Tur operatörleri için paket ve bireysel İskenderun programları hazırlanacaktır.
ESKİ BİT PAZARI SATILMAYACAK
Kentin mevcut ticaret alanının merkezindeki eski Bit Pazarı yeri satılmayacak.
Bu alan Havuzlu Çarşı yaya alanının bir parçası haline getirilerek kentin buluşma ve dinlenme alanı haline getirilerek bu alan gençlerin ve halkın Forum Alanı haline getirilecektir. Bu Alan sanatsal heykeller ile donatılacaktır.
Eski Bit Pazarı yerinin bodrum katı kapalı otopark üstü Açık Alan Meydanı şeklinde düzenlenecektir.
Düzenleme ile kentin otopark sorununa çözüm yanında, meydan düzenlemesi ile kentin merkezinin yaya kullanımına açılması sağlanarak, bölgedeki yapı yoğunluğunun artması önlenecektir. Bölgenin teknik altyapı donatı alanı yoğunluğu rahatlatılarak, trafik ve ulaşım sorununa kısmen de olsa çözüm sağlanacaktır.
SEMT PAZARLARINDA ALIŞ-VERİŞ KEYFİ
Halkın modern semt pazarlarından yararlanması sağlıklı koşullarda hizmet alması esastır. Toplumun sağlığının korunması yanında, yapılı çevrenin rahatsız edilmemesi ve kamu hizmetlerine tahsisli imar yollarının işgalinin önlenmesi çağdaş bir belediyecilik gereğidir. Bu amaçla yetersiz olan kentin cadde ve sokaklarında, evlerin giriş ve çıkışlarında faaliyet gösteren çağ dışı ilkel semt pazarlarına son verilecektir.
Halkımız kışın çamurda, yazın güneş altında ve toz içinde, sağlıksız semt pazarlarına mahkum edilmeyecektir. Kapalı semt pazarları yapılacak, hijyen koşulları sağlanacaktır.
Semt pazarlarında, esnafı canından bezdiren çıkar grupları engellenecektir.
Yunus Emre Mahallesi Aşkarbeyli mıntıkası 5329 nolu parseldeki atıl vaziyetteki Tahaffuzhane tesisleri bölgenin kapalı semt pazarı olacaktır. Diğer semt pazarlarında da benzer çözümler yapılacaktır.
VAZGEÇİLMEZ İLKE SAYDAM BELEDİYECİLİK
Bürokrasinin azaltılması ve hızlı hizmet sunumunun sağlanabilmesi için, hizmet birimleri teknolojik donanıma kavuşturulacak, bilgi teknolojisi kullanılacak, e-belediye kurulacaktır. Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Kentin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) geliştirilecek Kent Bilgi Bankası oluşturularak kente ilişkin tüm bilgiler ve veriler toplanacak ve böylelikle bilgiye hızlı ulaşım sağlanacaktır. Belediye ile ilgili işlerin vatandaşımız tarafından e-belediye projesiyle çağdaş bir şekilde yapılması sağlanacaktır.
Kamu kaynakları doğru kullanılacak, ihaleler kamuoyu önünde yapılacaktır.
İskenderun Belediyesi’nin ihalelerinde şeffaflık sağlanacak, rekabet yaratılacak, her türlü baskı ve tehdit önlenecektir. Her firmanın ihalelere fırsat eşitliği içinde katılması sağlanacaktır. Mal ve hizmetlerin ucuza satın alınması sağlanacaktır. İhalelere fesat karıştırılmasına izin verilmeyecektir.
Belediyenin mal ve hizmet alımlarında İskenderunlu esnaf ve ticaret erbabına öncelik tanınacaktır.
Yıllık Faaliyet Programında bulunmayan, bütçede ödeneği ve uygulama projesi onayı olmayan yada imar planlarına aykırı projelerin ihaleleri yapılmayacaktır. Kamu zararı yaratılmayacaktır.
TEMİZ BAŞKAN, TEMİZ KADRO
Belediye yöneticilerinin mal varlıkları günü gününe internetten izlenecek. Kimse servetini ailesinden kalan veya oğlunun düğününde gelen altınlarla açıklayamayacak.
Belediye başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve yöneticiler ile ailelerinin servet beyanlarının her yıl yenilenerek internet üzerinden yayınlanması sağlanacaktır.

TARİH, SPOR, BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KENTİ İSKENDERUN
Sosyal ve kültürel amaçlar için yapılan ya da yapılacak olan tesisler, kentlinin hizmetinde olacak. Bu tesisler çeşitli eğitim ve sosyal, bilimsel etkinliklerde kullanılacaktır. Bu tesislerin kullanımında ayrımcılık olmayacak. Ücret alınmayacaktır.
İskenderun’da var olan tarih ve kültür varlıklarına sahip çıkılacaktır.
Kent içindeki sivil mimarlık ürünü, tarih ve kültür varlığı eski eserlerin korunmasında Belediye olarak restorasyon projelerine teknik ve maddi destek sağlayacaktır.
Ulu Cami Caddesi üzerindeki tarihi minaresi olan Kaptan Paşa Camisi’nin ihtiyaçları ve kent içindeki fonksiyonu güçlendirilecektir.
İskenderun E-91 Karayolu üzerindeki İskenderun Kalesi’ni ortaya çıkararak, kent tarihinin simgesi olan kale, kent belleğinde yeniden yaratılacaktır.
İskenderun Esentepe’de mevcut 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda bilimsel araştırmalar sonucunda Üniversite işbirliği ile arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacaktır.
Pac meydanındaki endüstri mirası niteliğindeki eski Elektrik Santrali, kent müzesi haline getirilecektir.
Mevcut tarihi İstasyon Meydanı kent merkezi ile bütünleştirilerek aktif bir kentsel alan haline getirilecektir. İstasyon alanı içindeki bahçeli DDY lojman alanı , özgün yapısı korunarak yaşatılacaktır.
Ayrım yapılmaksızın tüm inançlara ait ibadethanelerin yapılmasına, bakımına destek verilecektir.
İskenderun Festivali, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin de düzenlendiği bir etkinlik haline getirilecek ve Akdeniz kültürü öne çıkarılacaktır.
İskenderun’daki musiki derneklerine ek olarak çocuk korosu oluşturulacaktır.
İskenderun’daki kent kültürünü yansıtan Kültürler Parkı Projesi uygulanacaktır.
İskenderun festivali konserler yerine bilim, kültür ve sanat toplantılarının düzenlendiği bir etkinlik haline getirilecektir. MKÜ Konservatuarı desteğinde amatör çalışmalara öncülük edilecektir.
Bakımsız ve sahipsiz haldeki İskenderun Stadyum çevresi, kente yakışır şekilde yeniden düzenlenecektir. Amatör kulüplere profesyonel destek verilecek, tüm mahallelere spor tesisleri açılacaktır. Spor tesislerin kullanımından ücret alınmayacaktır. İSKENDERUNSPOR ve İDÇ SPOR kulüplerine destek verilecektir.
SAĞLIKLI GÜVENLİ BİR KENT
“Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” temel ilke olacaktır. İskenderun, temiz, güvenli, yaşanılır bir kent haline getirilecektir.
Yakın çevredeki sanayi tesislerinden kaynaklı hava kirliliğinin izlenmesi, azaltılması, sağlıklı su ve gıda güvenliğinin sağlanması için önlemler alınacaktır.
Sağlıklı yaşam tarzı özendirilecek, sağlıklı beslenmeye yönelik gereksinimi olanlara destek verilecektir.
Erken tanı, toplum ağız diş sağlığı çalışmaları, koruyucu çocuk sağlığı etkinlikleri yürütülecektir.
Tüm afetlere hazırlıklı olmaya, kazalar ve yaralanmalardan korunmaya dönük programlar geliştirilecektir.
Sokak hayvanları için canlı yaşamına saygılı ve kentli güvenliğini sağlayacak çağdaş yöntemler geliştirilecektir.
2872 Sayılı Çevre Kanununa göre kent halkının sağlıklı ve planlı bir çevrede yaşam hakkını koruyacağız. Gerekli Güvenlik tedbirleri yanında önleyici tedbirleri de alacağız.
Yarıkkaya ve diğer Taş ocaklarının İnsan Yaşamını ve çevreyi tehdit eden ilkel çalışmaları ile Ekolojik Dengeyi bozan faaliyetleri engellenecek, insan sağlığına öncelik verilecektir.
Taş ocaklarının sahibi ve ortağı olmayacak, onlarla rant ilişkilerinde bulunmayacağız.
Toplum ve kamu yararına aykırı uygulama ve işlemlerde İskenderun halkının yanında olacak onlarla ortak mücadele vereceğiz.
Yarıkkaya Mevkiindeki belediyenin Asfalt Tesisleri durdurulacak, çevreye duyarlı tesis haline getirilecek yada kent dışına çıkartılacaktır.
Modern Evler Mahallesi içinden geçen taş ocağı yolundan ağır taşıtların geçmesini engelleyecek, mahalle halkının can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
Kentimiz 1. derece Deprem Bölgesinde olması nedeniyle deprem ve diğer afetler için Afet Planları ve tedbirleri alınacaktır.
ÜNİVERSİTE KENTİNE DOĞRU
Üniversiteler bilimin, eğitimin, özgür düşüncenin, katılımcılığın, hukukun demokrasinin beşiğidir. 15 yıldır İskenderun kent yönetiminde böyle bir yönetim anlayışı egemen olmamıştır. İskenderun’un üniversite kenti olması yolunda CHP’nin Yerel Seçimlerde iktidar olması ile;
Üniversite bütünleşik bir kent yaratacağız.
Öğrenci yurtları açılacaktır.
İhtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs verilecektir.
İskenderun Türkiye’nin en gözde üniversite şehirlerinden biri haline getirilecektir.
Özel üniversitelerin İskenderun’da yatırım yapmalarının olanakları sağlanacaktır.
KENTLİ HAKLARINA SAYGILI BİR YEREL YÖNETİM
İskenderun Körfezi hinterlandındaki belediyelerle uyumlu çalışılacak. Avrupa Kentsel şartı, Avrupa Yerel Özerklik şartı ve uluslararası sözleşmelerden gelen temel haklar korunacaktır.
Bireyin kent üzerindeki kentli hakları ve evrensel bireysel hakları korunacaktır.
Hemşehrilerimizde, İskenderunlu olma ruhunu yaratacağız.
İskenderun’da CHP yönetimi ile birlikte Kentli haklarının korunduğu kentlileşme ve kent kültürünün geliştiği bir kent yaşamı olacaktır.
İmar, sağlık, çevre, temizlik, trafik, estetik gibi alanlarda kent yaşamını olumsuz etkileyen uygulamaların önüne geçmek amacıyla “Kente Karşı Suç” kavramı kurumsallaştırılacaktır.
Kentleşme bir toplumun atılım yapabilmesi, gelişmesi için ön koşul niteliğindedir. Aynı zamanda toplumun değişik kesimlerinden, farklı coğrafyalardan gelen insanların bir arada harmanlanmasını sağlamaktadır.


Bizler kent yönetimlerini yalnızca iyi bir yaşam sürmenin aracı olarak değil aynı zamanda ülkenin geleceği üzerinde etkili bir kurum olarak görüyor;
Yetkin kadrolarımızla İskenderun halkını birlikte yönetmeye ve güzelim İskenderun’u yeni baştan inşa etmeye çağırıyoruz. Yeni bir umut ve yeni bir ufukla rüyalarımızın kenti İskenderun için biz hazırız.
Yeni bir İskenderun ve yeni bir yerel yönetim-yerel demokrasi mümkündür.
Biz inandık siz de inanın.
 

Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
Vatan Oto Tamir
son gelişmeler
öne çıkanlar