Skip Navigation Links

TİTREŞEN HER ŞEY ENERJİ ÜRETİR

HORMONLAR, ALFA DALGASI VE KOZMİK ENERJİSİNİN BİYOLOJİK VE FİZİYOLOJİK BEDENE ETKİLERİ

Recep EKİNCİ

Gazete Köşesi   A+a-

 Herbalist Recep EKİNCİ Bilinçaltı Drama Merkezi eğitim salonunda,”Hormonlar, Alfa Dalgası ve kozmik enerjisinin biyolojik ve fiziyolojik bedene etkileri”ni anlatan seminerde farklı bilgiler verdi. Seminere başta işletme sahibi, Bilinçaltı uzmanı Gizem (AYDOĞAN) BOLAT ve Prof.Dr. Zafer Savaş DOĞANTAN olmak üzere konuya ilgi duyan dinleyiciler katıldı.
 
Sözlerine bedenimizin enerjisini oluşturan MİTOKONDİRİLERİN %98’ini anneden, ana rahmindeyken alırız diyerek başlayan EKİNCİ, Konuşmasının devamında;
 
TİTREŞEN HER ŞEY ENERJİ ÜRETİR.
Mitokondiriler titreşerek enerji üretirler. Enerji ısıya dönüşür, (Negatif veya pozitif) ısı dalga oluşturur, (Alfa veya beta) dalgalar ışığı açığa çıkarır.
Mor ötesi görünmez ışık veya mor altı görülebilir ışık.
Bizler mitokondiriyi anneden alırız, babadan almayız.
MASARU EMOTO’NUN SU DENEYİMİ
Dünyanın yarısı sularla kaplıdır, insan vücudunun dörtte üçü sudan oluşur.
Bir kavanozdaki suya kötü sözler söyler, İkinci kavanozdaki suya güzel sözler söyler, Üçüncü kavanozdaki suyla hiç ilgilenmez. Birinci kavanozdaki su bozuluma uğramış, ikinci kavanozdaki su hiç bozulmamış, üçüncü kavanozdaki su yosun bağlamış.
Kötü sözler, kin ve nefret insanı bozuluma uğratır.
Dünya’da enerji dalgasını kontrol eden, Dünya’ya da hâkim olur. İnsan vücudundaki elektro manyetik sistemi kontrol eden, insan sağlığını kontrol eder.
ORGANLARA; İlaçlar kan yolu ile iletilir. Enerji ise sinirler vasıtası ile iletilir.
Enerji yolu ile tedavi için en önemli yöntem öncelikle kraniyal sinir (12. Sinir) ağının geçiş güzergâhları ve etkilediği organları çok iyi analiz etmek (öğrenmek) gerekir.
Bedendeki organların rahatsızlıklarını beyin sapı ve beynin en üst kısmında bulunan merkezi sinir sistemi sereburum bölgesine bildiren (ileten) en önemli sinir ağları;
⦁ TRİGEMİNAL 5. SİNİR
⦁ VAGUS NERVE 10.SİNİR
Bu sinir ağlarını doğru analiz etmek gerekir. Bu iki sinirin en önemli görevi organlardaki oluşumları beyine iletmek olduğu kadar, beynin organlara emirlerini iletmektir.
TRİGEMİNAL
Motor ve duygusal işlevi, olan bir sinirdir. En kalın sinirdir.
Trigmenial’in üç dalı vardır.
Yüz, saçlı derinin ön bölümü, gözler, ağız, burun ve sinüslerin mukozası, dilin 2/3’lük ön bölümünden çıkarlar ve beyin sapındaki DUYUSAL ÇEKİRDEKE (sonlanır) bilgileri taşır.
TRİGEMİNAL SİNİR AĞI
Yüz ve kafa derisini bir ağ gibi saran bir sinir ağıdır. Vücutta ve yüzümüzde oluşan ağrıları beyine aktaran bir sinir ağıdır.
VAGUS NERVE SİNİR AĞI
Vagus nerve; kafatasından (beyinden) çıkıp boyundan aşağı 20 cm. (timüs bezine kadar) inip, akciğere, kalbe, mideye parasempatik dallarla bağlanan, timüs bezinden tekrar gırtlağa paralel, tekrar çeneye doğru çıkan sinirlerden oluşur. Burada; soluk borusuna, bronşlara, tiroit, paratiroit, ses tellerine, hançere çizgili kaslara, dil kökü ve ucuna, çeneye, ağız içi yumuşak dokuya, dudaklara, yutak, yemek borusuna hatta diş köklerine dallar vererek bağlanır.
Vagus nerve tüm salgı bezlerini hem birbirlerine hem de beyine bağlayan özellik gösterir. Aynı zamanda tüm kaslar, vagus nerve sinirleri vasıtası ile işlev görürler. Bu nedenle vagus nerve hastalarında ilk belirti konuşma (kekeme) bozukluğu ve kaslarda zafiyetler oluşmaktadır.
 
Vagus nerve vücuttaki; KEMORESEPTÖR (hormonal, kimyasal enerji değişiklikleri) ve BARORESEPTÖRLERİN (basınç bildirici) algılamaları bildiren organlara bağlanarak, buradaki oluşumları beyinin ilgili bölümlerine (iletir) taşır.
Timüs ve amigdala bezlerinde de KEMORESEPTÖRLER bulunur ve buradaki hormonal değişimler, kimyasal enerji dalgalanmaları, vagus nerve vasıstası ile beyinin ilgili bölümlerine (taşınır) iletilir.
VAGUS NERVE FONKSİYONLARI
Vagus nerve vücudumuzdaki hayati organlara dallar vererek, amigdal, dil, ses telleri, tiroit, timüs, akciğer, kalp, karaciğer, dalak, pankreas, mide, oniki parmak bağırsağı, mezenter, böbrekler, üreme organlarını birbirine bağlar. Beyinde omurilik soğanı, beyincik ve hipotalamus bölgesine bağlar.
VAGUS VE PARASEMPATİK
Vagus siniri, mutsuz olduğumuzda sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve vücutta kortizol salınımının yapılmasını sağlar.
Vagus siniri ayrıca parasempatik sinir sisteminin en önemli üyesidir.
Sempatik sistem vücudu tehlikelere karşı uyarır, tetikte tutar. Parasempatik sistem ise vücudu sakinleştirmeden sorumludur. Sakinleştirme sürecinde adrenalin ve noradrenalin ortadan kaldırılır ve parasempatik sinir sistemi aktif hale gelir.
TİMÜS’de, kortex, nurse hücreler ve thymositler bulunur. Olgun T lenfositler, dentritik medullar epitelya hücre ve keratinize yapılı hücreler bulunur.
80’li yıllara kadar timüsün, endokrin (içsalgı bezi) bir organ olduğu (antikor yapımında rol aldığı) düşünülüyordu.
Daha sonraki yıllarda timüsün kemik iliğinde yapılan T-lenfositleri mikroplarla savaşabilecek duruma getiren (eğitim organı) organ olduğu keşfedildi.
İnsanlarda bağışıklık sistemi, hücrelere bağlı bağışıklık ve humoral (sıvılara bağlı) bağışıklık olmak üzere iki tiptir.
Hücrelere bağlı bağışıklık sitotoksik (hücre öldürücü) ve fagositik (hücre yiyici) mekanizmalarla antijen taşıyan yabancı hücrelerin yok edilmesidir.
Humoral (sıvılara bağlı) bağışıklık ise, kan plazmasında antikor adı verilen immunoglabulinlerle yapılan, organizma antijenlere karşı koruma işlemidir.
T-lenfositler hücrelere bağlı bağışıklıkla, B-lenfositler ise sıvılara bağlı (humoral) bağışıklıkla vazifelidir.
T-lenfositler timüste eğitilirler, B-lenfositler ise kemik iliğinde eğitilirler. Burada vücut savunması yapabilmek için LENFOİP dokuda (kasıklardaki lenf, koltuk altı, bademcikler, boyun çevresi düğümleri vb.) toplanır.
Timüs bezini aşırı heyecan, stres, depresyon, ankisiyete, kin ve nefret gibi durumlar çok sık olduğunda, timüs bezi işlevini yapamaz (bloke) olur.
TİMÜSÜ UYARIP (STİMÜLE) AKTİVİTESİNİ YÜKSELTME YÖNTEMLERİ
⦁ Kahkaha ile gülmek, gülümsemek.
⦁ Timüs bezi üzerine gelecek şekilde sık sık tempolu vurmak.
⦁ Dil ucunun, ağız iç üst damağına bir müddet sürtmek.
1993 yılında California üniversitesinden Dr. Paul EKMAW tarafından yapılan bir araştırmada, gülümsemenin timüsün aktivitesini yükselttiğini ve timüsün bağlı olduğu organlarda ciddi iyileşmeler görüldüğünü tespit etmiştir.
Özellikle oksitosin, endorfin, sertonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarında artış tespit edilmiştir.
Kanser kuramının formülünü hazırlayan Nobel ödüllü Avusturyalı Mc. Farlane BURUNER; “Timüs bezinin işlevleri tam arttırıldığında, bedeni her türlü kanserden kurtarmak ve korumak için büyük bir yetenek kazanacağını” ortaya koymuştur.
En önemlisinin de kanser riskinin ortadan (başlamadan) kalkacağını iddia etmiş ve ispat etmiştir.
TİMÜS BEZİ AKTİVASYONU
⦁ Endoktrin bir organdır,
⦁ Lenf bezi görevi görür,
⦁ İmmülojik-timosindir.
⦁ RESEPTÖR görevi (hormon stoklayıcı, aktifleyici) yapar.
RESEPTÖR
Hormonlar sentezlendikten sonra proteinlere bağlanarak kan yoluyla hücrelere taşınırlar. Hormonlar hücre zarına geldiğinde önce reseptörlere girerler burada aktive (kullanıma hazır) hale gelirler ve hücre içine girerek kullanılırlar.
TİMÜS BEZİ, HİPOTALAMUS VE TALAMUS adına başın altındaki organları (akciğer, kalp, sinüs düğümü, lenf bezleri, troid, paratiroit vb.) aktive eder, kendi aralarında iletişimi koordine eder. Bu nedenle vagus nerve beyinden iki dalla boyundan geçerek timüs organına kadar iner ve oradan sempatik ve parasempatik dallarla tekrar boyundan gırtlak, damak, ses telleri dil kökü, dil ucuna kadar dallarla bağlanır. Akciğer, kalp, sinüs düğümü, tiroite tersine sinir bağları ile bağlanır.
Timüs bezi sağlığını en iyi koruyan mineral ÇİNKO’dur.
Kuvars ve ametist taşları aktive eder.
SEROTONİN HORMONU VE OKSİTOSİN HORMON SEVİYESİNİ ARTIRMAK
Serotonin ve oksitosin hormonlarının %80’i mezenter (bağırsaklarda) de salgılanır. Mezenteri aktif hale getirebilmek için, VAGUS SİNİRİNİ uyarmak gerekir. Vagus nerveyi uyarmak için, timüs bezini aktif hale getirmek gerekir. Timüs bezini uyarmak için, meditasyon veya yoga yapmalı. İçten bir gülümseme, kahkaha atmalı.
Huzur bulabileceğiniz yerlere, doğaya gitmeli. 500 metre yüksekliğe ve ormanlık yerlere çıkılmalıdır.
SEROTONİN
Depresyon ve stresle mücadelede en etkin hormon serotonindir. Triptofan zengini besinler serotonin seviyesini artırır.
Balık, hindi, tavuk eti, ceviz, kabak çekirdeği (çiğ), yer fıstığı, kavun, ananas, avokado, brokoli, ıspanak ’da yoğun olarak bulunur.
DOPAMİN
Serotonin gibi mutluluk hissi vermekte,
Beynin hipotalamus bölgesinde sentezlenir. İşlevi sinirler arası iletişimi kurmaktadır.
Dopamin motivasyon hormonudur. Ruh halini düzenler.
Tavuk eti, yumurta, somon, levrek, alabalık, enginar, avokado, brokoli, ıspanak, bakla, kaya koruğu ve deniz börülcesinde yoğun olarak dopamin bulunur.
ENDORFİN
Vücuttaki ağrıların dinmesini sağlayan endorfin, hipofiz bezinde sentezlenir.
 
 
 
 
 
Mutluluk hormonudur.
Endorfin en yoğun gece salgılanır.
Egzersiz, spor, hoş sohbet anlarında yoğun salgılanır.
Baharatlarda, zencefilde, baklada, cevizde, acı biberde yoğun olarak endorfin bulunur.
NOT.: Adrenalin, Noradrenalin ve Kortizon, Hipofiz bezinin emri ile sentezlenir.
Endorfin, Oksitosin, Serotonin, Melatonin, Dopamin ve Tripofan gibi hormonlar izomer ile sentezlenir.
ALFA DALGASI
Meditasyon, yoga gibi rahatlama terapilerinde beyin yoğun olarak (rahatlama) alfa dalgası yayar. Derin nefes almak, güzel bir manzara izleme anında da, beyin yoğun olarak alfa dalgası yayar. Alfa dalgaları etkileşimi, iletişimi ve yaratıcılık seviyesini yükseltir.
Meditasyon ve yoga anında beynin arka kısmında (beyincik ve omurilik soğanı bölgesinde) daha yoğun alfa dalgası üretildiği keşfedilmiştir.
Alfa dalgasını çok önemli kılan gerekçe; stres, depresyon, anksiyete, öfke kontrolü, kin ve nefret duygularında azalma, yaratıcılık bilincinin açığa çıkması ve en önemlisi çağın vebası olan obsesif kompulsif bozukluğu (takıntılar) nu tedavi ettiği, oluşumun önlenmesidir. Dedi
 
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
öne çıkanlar