Skip Navigation Links

MEDİTASYON VE YOGA HARETKETLERİNİN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK SONUÇLARI

ALFA DALGASI Meditasyon, yoga gibi rahatlama terapilerinde beyin yoğun olarak (rahatlama) alfa dalgası yayar.

Recep EKİNCİ

Gazete Köşesi   A+a-

 Derin nefes almak, güzel bir manzara izleme anında da, beyin yoğun olarak alfa dalgası yayar. Alfa dalgaları yaratıcılık seviyesini yükseltir.
Meditasyon ve yoga anında beynin arka kısmında (beyincik ve omurilik soğanı bölgesinde) daha yoğun alfa dalgası ürettiği keşfedilmiştir.
Alfa dalgasını çok önemli kılan gerekçe; stres, depresyon, anksiyete, öfke kontrolü, kin ve nefret duygularında azalma, yaratıcılık bilincinin açığa çıkması ve en önemlisi çağın vebası olan obsesif kompulsif bozukluğu (takıntılar) nu tedavi ettiği, oluşumun önlenmesidir.
⦁ Sağ el içinde çok yoğun mitokondri (enerji hücreleri) bulunur. Timüs bezi (kapsülü) içinde de çok yoğun mitokondri hücreleri bulunur.
⦁ Sağ eli iki göğüs arasına koyduğunuzda; sağ eldeki enerji timüs bezi içindeki enerji (mitokondri) hücrelerini aktive ederek (titreştirerek) yoğun enerji salınımına neden olacaktır.
⦁ Timüs kapsülünün titreşerek ürettiği yoğun enerji, önce timüs kapsülünün işlevini arttırarak, reseptör stoğundaki adrenalin hormonunu kalp üzerindeki SİNÜS düğümüne aktarımını sağlayacaktır.
⦁ (Sinüs düğümü kalbin sağ kulakçığında yer alan vuru enerjisi üreticisi (ana toplardamar üzerinde) organ
⦁ Timüs kapsülü reseptöründeki endorfin ve seratonini, boğaz üzerindeki tiroit bezi ve ses tellerini oluşturan çizgili kaslara aktarır. Ses telleri gerilerek üzerinde yer alan HANÇERE’yi titreştirerek uyarır. Hançer kendi titreşimleri ile önce boğaz girişindeki dilciği (küçük dili) uyarır, uyarılan dilcik kökü dili titreştirerek, dil konuşmayı yükselterek anlaşılır hale getirir.
⦁ Dilin konuştuğu kelimelerden oluşan sözler, kulak tarafından algılanır.
⦁ Algılanan ses volümleri kulaktaki; üzengi, kulak zarı, çekiç ve örsü titreştirerek, çıkan sesi duyulur ve anlamlı hale dönüştürür.
⦁ Duyulan ve anlamlaşan sözler amigdal lobuna ulaşır. Amigdal lobu, duyulan sözleri, daha önce kayıtlanmış arşivle eşleştirerek, hipotalamus bölgesindeki arşivle doğruluk kontrolü yapar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⦁ Amigdal lobu, vagus nerve ve trigaminal sinir ağları ile doğrudan; dile, hançereye, kulağa, buruna, timüs kapsülüne, gözlere doğrudan bağlantılı olup aldığı bütün bilgileri hipotalamus bölgesine (arşiv bölgesindeki bilgilerle teyitlemek (eşleştirmek için) doğrudan bağlıdır.
⦁ Hipotalamus; iki işlevden birini uygulamaya koyar.
⦁ Alınan ses, görülen cisim ve hissedilen kokular; biyolojik veya psikolojik bedene daha önce zarar vermiş ise hipotalamus doğrudan böbrek üstü bezindeki adrenalin bölgesi ile iletime geçerek (emirler verir) adrenalin, noradrenalin ve kortizon salgılamasını emreder.
⦁ Alınan sesler, kokular ve görülen görüntüler daha önceden alınanlarla eşleşip biyolojik bedene ve psikolojik bedene faydalı olmuş ise; hipotolamus, hipofiz bezi ve epifiz bezi ile iletişime geçerek sakinleşmek için; triptofan, oksitosin, seratonin endorfin, melatonin ve growth hormonu salgılamalarını emreder. Bu hormonlar sağlıklı ve her daim sentezlendiğinde ise dimetiltriptamin oluşur.
 
DİMETİLTRİPTAMİN (DMT)
Tam teslimiyete neden olan, sükûnet felsefesini başlatır. Kin, nefret, öfke, gelecek kaygısı yerine affetme yüceliği sarmalı oluşturur.
DMT (Triptofan, Seratonin ve Melatinin ile izomerdir). Üzerik tohumunda yoğun olarak DMT maddesi bulunur.
Yoga veya meditasyon yapmaya başlarken gözümüzü kapatırız. Çünkü gözler beynin neşrettiği enerjinin %30’unu tek başına harcar.
Tüm bedenin ürettiği enerjinin ise %25’ini kullanır.
Sağ elle dalağa dokunuruz ve:
⦁ Dalak, biyolojik bedenin acil ihtiyaç duyduğu kanı damarlarına aktaran temiz kan stok merkezidir.
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi dalağa aktararak (dokunarak) stoktaki temiz ve mineral yüklü temiz kanı, kan damarlarına hızlıca aktarmasını sağlar.
Sağ elle üreme organ bölgesine dokunuruz ve:
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi üreme organ bölgesine aktararak, üreme organlarının, oksitosin, testestoron ve östrojen sentezlemesini hızlandırırız.
 
Sağ elle mezenter gölgesine dokunarak,
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi mezenter bölgesine aktararak mezenter organındaki enerji tıkanıklıkları ve toksin birikimini temizlemek için daha fazla çaba harcamasını (titreşmesini) sağlayarak, Asetakolin, seratonin, endorfin ve antikor oluşumunu sağlarız.
Sağ elle kalp sinüs düğümüne dokunmak;
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi kalp sinüs düğümü bölgesine aktararak, sinüs düğümünün SİKLON ENERJİ ve Alfa dalgaları yaymasını sağlarız.
 
Sağ elle vagus nerve geçiş noktasına dokunmak;
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi vagus nerve sinir ağına aktararak, vagus nervenin bilgi aktarımını, hem eferent, hem aferent olarak işlevini düzenleriz.
 
 
Aferent : Eklem, tendom ve organlardan bilgileri alarak beyne taşıyan,
Duyu organlarında oluşan haberleri merkezi sinir sistemine (beyne) taşırlar. (ışık, ses, sıcaklık, darbe, okşama)
Eferent : Beynin değerlendirmesiyle oluşan bilgileri (değerlendirip) organlara taşıyan.
Merkezi sinir sisteminden (beyinden) aldığı emirleri organlara taşırlar. (kaslara, eklemlere, hormon bezlerine)
 
Sağ elle Trigaminal sinir (şakak) çıkışlarına dokunmak;
⦁ Sağ ve sol eldeki kozmik enerjiyi Trigaminal çıkış kozakçığına aktararak trigaminal sinirlerin aktivasyonunu (titreştirerek) arttırırız.
 
Sağ elle Amigdal bölgesine (iki kaşın arası üçüncü göz bölgesi) dokunmak;
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi Amigdal organına aktararak Amigdalın gözden, dilden, kulaktan, burundan aldığı bilgileri kayıt arşivindeki bilgilerle eşleştirerek, doğru analiz yaparak, hipotalamus’a aktarması ve bilgileri doğru analiz etmesini sağlarız.
 
Sağ elle beyincik (hayat ağacı) omurilik soğanı ve EPİFİZ bezi bölgesine dokunmak;
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi beyincik ve omurilik soğanına ve epifiz bezine aktararak, bu üç organın vücuttaki tüm kasların ve organların ahenk içinde hareket uyumunu ve epifizin melatonin ve dimetiltriptamin sentezlenmesini sağlarız.
 
 
Sağ elle kafatası tepesindeki SEREBRUM merkezi sinir sistemini yöneten merkezi yarıktaki homunculusa (talamus, hipotalamus, hipofiz,epifiz organlarına) dokunmak;
⦁ Sağ eldeki yoğun kozmik enerjiyi kafatasının tepesine aktararak, burada bulunan serebruma, homunculus organların (talamus ,hipotalamus, hipofiz ve epifiz organlarının)yüksek uyum içerisinde işlevlerini yapmalarını sağlarız.
⦁ Meditasyon veya yoga’da topluca söylenen nameler önce ses tellerini ve çizgili kasları titreştirir. Ses tellerinin titreşimi hançereyi titreştirir, hançere ses volümünü oluşturur ve dilcik titreşir. Titreşen dilcik, dili titreştirerek hançerede oluşan ses volümü dil tarafından duyulur seviyeye ulaşarak kulak (üzengi, kulak zarı, örs ve çekiç) tarafından anlam kazandırılır.
Anlam kazanan ses volümü amigdal lobu tarafından algılanarak arşiv kayıtları ile eşleştirilir. Amigdal, kulaktan alınan sesi, gözden gelen görüntülerle eşleştirir. Burundan gelen kokularla anlam kazandırarak, hipotalamus bölgesine aktarılır. Hipotalamus amigdaldan gelen bilgileri, kendi arşiv kayıtları ile eşleştirerek, iki işlemden birini devreye sokar. Ya hipofiz bezini devreye sokacaktır, ya da adrenalin bezini devreye sokacaktır.
⦁ Sağ elle kafatası tepesine dokunmakla tüm vücudumuzu bir ağ gibi saran sinirler ve sinirlerin bağlandığı tüm organlar uyarılarak bütünlük sağlanacak ve organlar uyarılarak Alfa dalgası neşretmeleri sağlanmış olacaktır.
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
öne çıkanlar