Skip Navigation Links
Gumus-Suv

MELHAME-İ KÜBRA ZAFERİ(Sakarya meydan muharebesi)

Melhame-i Kübra’da Mustafa Kemal Komutan.

Mehmet Güven

Gazete Köşesi   A+a-

 Zaferi refahı hediye etti Sakarya’dan.
 
Askeri şuraya emir buyurdu Baş Komutan.
Dedi Hattı müdafaa tüm hududu vatan.
 
Terk eyleme hufrayı düşmana kan akmadan.
Edeceksin işgali hasma tarihi pişman.
 
Yirmi iki nahar-ı leyli çıkarmadı bustalı ayaklardan.
Şu’ uru bellinde kılıç, kalbinde zaferi iman.
 
Aslanpençesi uzanıyordu yüksek kayalardan.
Kurtarmaya sine-i kutsal türabı hain düşmandan.
 
Rüzgârla sehre eder boncuklu gözleri uzaktı uykudan.
Fora-ı yelkeni heybeti geçti Karadeniz fırtınalardan.
 
Niyeti belliydi Atanın tamimi ederken Amasya’dan.
Duyumu reddi mandayı fikri ruhu millete bildirdi Sivas’tan.
 
Meclisi heyetin yedi cihana sesi duyuldu Ankara’dan.
Kurulacaktır hürriyeti özgürlük mabedi meclisi irfan.
 
Halası güneş doğacaktır sancağı otuz Ağustostan.
Kanı revan akacaktır meydanı Dumlupınar’dan.
 
Muvaffakı ittihadı aldı Cihangir cünüdün paşalarından.
Efeler sardılar sükufu meydanı cenuptan ve garptan.
 
Yükseldi kolu cepken heybeti yücedir kartallardan.
Hedeftir Akdeniz irade-i tevfikat hâsıl ordulardan.
 
Hücumu askeri nara sesleri duyuldu yedi cihandan.
Gökler birleşti topraklı şehitlerle mahsusa-ı her yandan.
 
Her neferi asker naildir kutsalı dua-ı analardan.
Gelmişti yüce emir Çanakkale’nin kahramanından.
 
Kokulu buhurlar yükselecektir, gök kubbeye Anadolu’dan.
Kuvva-ı Milliye zikri anılacaktır en şerefli destanlardan.
 
Ateşli kanlı nurlu ölüm kopmuştu kıyameti Afyondan.
Rüzgârı muharebe-i netice-i mevki İzmir limanından.
 
Harbiyle süngü esir edildi Trikopis komutan.
Yıkıldı şanı, gömüldü mevzi-i misali gece-i viran.
 
Nasıl eder nankör-ü sakkaf-ı cahil paşaya sürçü lisan.
Şerefli huzuru Kemal etti bu vatana binlerce ihsan.
 
Fuzuli töhmet görme Dehaya kısmetin günahlardan.
Bak ve gör zındık küffarı dumanlarla sürdü bu vatandan.
 
Sevr mevcudiyeti felaket kaldı Osmanlıdan.
Cumhuriyet şemsiye-i altında toplandı tüm vatan.
 
Milleti vadi-i mübarek ecdada bu topraklardan.
Fikri hür zihniyet gücü hakiki mürşit istikbaldan.
 
Fazileti ahlakı gaye-i tellaki icap eder halktan.
Mefkûre-i medeniyeti içtima-i ebediyet Kemali Mustafa’dan.
 
 
30 Ağustos Zaferinin yıl dönümünün anısına…
 
İskenderun… 30 Ağustos 2021
 
MEHMET GÜVEN: AİLE VE EĞİTİM DANIŞMANI
 
CEP:05380513770
Web: wwwguvenledanis.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
Vatan Oto Tamir
öne çıkanlar