Skip Navigation Links

Gerçek Kader Mahkumu Çocuklar Değil mi?

Anneleriyle birlikte kalan, doğuştan ya da sonradan mahkum çocuklar…

Vahap Yüce

Gazete Köşesi   A+a-

 Daha doğmadan hüküm giyenler…
Asıl kader mahkumları onlar…
Tutuklu ebeveynlere sahip çocuklar, yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan; fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, diğer çocuklara göre oldukça dezavantajlı durumdadırlar.
Bu çocukların şiddete ve istismara maruz kalmaları da oldukça yüksek bir ihtimaldir.
Cezaevine giren annelerin eğer bir yakını yoksa ve 0-6 yaş aralığında bir çocuğu varsa, çocuğuyla beraber cezaevinde yatmak zorunda kalıyor.
Ve annelerin bu çocukları yanlarında istememe hakları, yani çocuklarını reddetme hakları da var…
Bu haklarını kullanınca devlet, çocukları yetiştirme yurtlarına gönderiyor.
Kader mahkumu tanımına tam anlamıyla uyan bu çocuklar yaşıtlarına göre inanılmaz derecede dezavantajlı yetişiyorlar.
Varsa, çocuğunuzun böyle bir durumla karşılaştığını göz önüne getirin, anlayacaksınız…
Bu çocuklara sahip çıkanlar da var. Ünlü oyuncu Turgay Tanülkü mesela…
Biz O’nu dizilerde koğuş ağası olarak tanırız. Kendisine, yer aldığı bütün projelerde bu rolün verilmesinin bir nedeni var.
Küçük yaşta cezaevine girmiş, gördüğü işkencelerden dolayı çocuk yapamaz duruma gelmiş.
Yaşadığı için cezaevinde kalan çocukları en iyi anlayan kişi kendisi… Tanülkü’nün sahiplendiği onlarca çocuk var.
Öyle ki bu çocuklar günlük hayatta karşınıza avukat, savcı ve ya doktor olarak çıkıp hayatınızı kurtarabilir. Bu çocukları kazanmak bizim elimizde.
Çünkü bu çocuklara sahip çıkan bir Tanülkü olmasaydı, muhtemelen karşımıza tiner alabilmek için dilenerek çıkacaklardı. Ya da bedenlerini satarak geçimlerini sağlayacaklardı.
Kader mahkumu çocukların en azından cezaevinde sağlıklı bir çocukluk geçirebilmesi için devletin büyük bir sorumluluk alması gerekiyor.
Ve bizler de onların bu haklarını savunabilmek için, bu sorunları her yerde dile getirmemiz gerekiyor. Onların cezaevlerinde en iyi şartlarda çocukluklarını yaşayabilmeleri için birtakım önlemler almak gerekiyor. Bir insanın hayatnı kurtarabilecek, hayati önlemler…
 
Cezaevinde sağlıklı büyüyebilmek!
 
Anneleri herhangi bir suçtan dolayı kendisinden ayrılan çocuklarda; korku, utanç, anksiyete, okul gibi problemlerin olması kimsenin meçhulü değildir.
Çocuklar cezaevlerinde annelerinin cezalarını çekmektedirler. Bunun yanı sıra cezaevindeki ortam çocuklarda, istismara maruz kalma, erken yaşta stres bozukluğu gibi sorunlara da yol açmaktadır. 0-6 yaş dönemi, bireyin tüm yaşamını doğrudan etkileyeceği en önemli yıllardır.
Çocukluk döneminde duygusal istismarın gerek erken dönemde gerekse yetişkinlik döneminde ortaya çıkan çok sayıda olumsuz etkisi vardır ve araştırmalarda da göze çarptığı üzere, bu olumsuz etkilerin arasında en sık görülen ruhsal bozukluklardan biri de depresyondur.
Çocukların sağlıklı büyümeleri için gerekli uyku rutinini sağlayacak uygun fiziksel koşulların olmamasının yanı sıra, çocuklar için belli bir uyku saatinin olmadığı ve rutinden çok uzak oldukları anlaşılmaktadır.
Bütün günü ranza üzerinde geçirmek çocuğu istismar edici özelliğiyle, çocuğun kaliteli bir yaşam standardına erişim hakkına aykırı olduğu gibi, fiziki şartların kısıtlılığı da çocuk gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Eğitim alamayan ve çocuk yaşta zorla evlendirilen mahkumların, cezaevinde olmakla ilgili algılarının çocukluk yaşantılarına bağlı olduğu, çocuk yaşta suça itildikleri için cezaevinde olduklarına dair gözlemler dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda anneler, annelik becerilerini geliştirmekle ilgili kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Bazı anneler için çocukları moral kaynağı iken, bazı kadınlar için engelleyici niteliktedir. Kadınlar, çocuklarından bağımsız kişisel alana ihtiyaç duydukları için zaman zaman bunalmışlık hissi yaşamaktadırlar.
Kurumlarda çocuğun yüksek yararını gözetmeye dayalı bir hizmet anlayışı olmayışı, kurum yaşamının temelinde stres duygusunun bulunması çocukların gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Çocuklu koğuşlar oluşturulması, çocuğun akranlarıyla sosyal gelişiminin de desteklenmesini sağlayabilir.
Yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler göz önüne alındığında çocukların korunması açısından, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefine ancak hak-temelli bir kavrayışla ulaşılabileceği için standart çocuk koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
Tüm bu öneriler için söz konusu çocuğun yararını ve iyilik halini gözeten, ihmal ve istismarı önleyici erken müdahale politikalarının üretilmesi, sistemin tüm çocuklar yararına iyileştirilmesi amacı güdülmelidir.
Ceza infaz kurumunda anneleri ile kalan çocuklar için ceza infaz kurumlarının fiziki ve sosyal ortamı çocuklar için örseleyici olmakla birlikte bu konuda çalışılarak çocuklar için en uygun şartların ne olduğu hakkında çalışmalar yapılmalıdır.
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
öne çıkanlar