Skip Navigation Links

Müslümanlar Ve Savaş!

İslam alemi neden birbiri ile savaşıyor, neden kan revan ve gözyaşı içerisinde?

Necati Gündüz

Gazete Köşesi   A+a-

Kendini Müslümanım diye adlandıran samimiyetsiz Müslümanlar! Her fırsatta (elhükmü lilleh) yani hüküm Allahındır, sözünü çok tekrar ederler. Hz.peygamber’in (saav) tabiri caiz ise suyu kurumadan ümmete emanet ettiği canparelerini,ümmetin kılıçtan geçirip kafalarını mızrakların ucuna takarak şehir şehir dolaştırmaları, suç ortağı olmayanların olanları seyrederek sessiz kalmaları neticesinde yapanlar kadar suçlu olmaları, emanete ne kadar sahip çıkan emin insanlar olduklarının göstergesidir! Çünkü bu katliamları bile Allah’ın hükmüne ve uydurdukları kader’e bağlayıp işin içinden bu şekilde çıkmışlardı. (her ne kadar hala çıkabilmiş değillerse de)
İşte bu içine düştükleri sapkınlığın ve suçluluk duygusunun en büyük tezahürüdür. Binevi günah çıkarma itirafı gibi. Zira dili ile hüküm Allahın’dır der ama ameli ile önce şıhını liderini sonra da kendini tanrılaştırır. Ve asla Allah’ın indirdiği din ile amel edip hüküm vermez. Daima ve her zaman kendi sapkın fikir ve ideolojileri ile amel ederler, ettirirler.
Mesela sorsanız en iyi Müslüman kendisi! Ama bir hata yaptığında ‘’şeytana uydum’’ diyerek masum olduğunu iddia ederken, aslında şeytana taptığını itiraf ettiğinin farkına varmaz. Çünkü bilmezki, kime uyduysa ona tapıyordur. Allah cc. Yasin 60.ayette uyarıyor. ‘’Ey âdemoğulları! Ben size, "Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!" demedim mi? ‘’.. Allah’a uyup iyilik yapacağı yerde, şeytana uyup kötü işler yapıyor. Basit bir soru soruyorsun: neden sigara içki içiyorsun diye ‘’Allah afetsin’’ der çıkar işin içinden. Hatta bir gün birisine sorduğumda şöyle cevap vermişti ’’boşver hocam devlet kazansın’’ (içki ve sigaranın fahiş vergilerini kastediyor) burada suçu şeytana atacak bir bahanesi olmadığı için çünkü sonu yok, kendini alıkoyamayacağını biliyor, yine de kendince bir çıkış yolu buluyor.
Oysa doğru tektir, yani yaptığın iş ya kötüdür ya da iyi. Bunlar yine de Ayet uydurup keçi yedi diyen, hadis uydurup peygamber böyle yaptı diyenlerden daha masum bir kısım. Zira Allah cc. kıstası bellidir kendi ifadesi ile peygambere hitaben söylediği gibi: ‘’Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, hiç kuşkusuz, iyiyi ve güzeli bulmuş olurlar; eğer sırt dönerlerse artık onlar parçalanmış olurlar. Onlara karşı sana Allah yeter. En iyi işiten, en güzel bilendir O. Bakara 137’’ bu ayeti kerime ne demek istediğimizi sanırım çok yalın ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Demek ki islam alemi (samimi Müslümanları tenzih ediyorum) gerçekten Allah’ın istediği gibi inanmış ve amel etmiş olsaydı, ayette buyurulduğu gibi iyiyi ve güzeli bulmuş olurdu.tersi olmuş olmalı ki,dünya silah sanayisinin ürettiği silahların yüzde 55 ini satın alan Müslümanlar, bugüne kadar sadece birbirleri ile savaşmış ve aynı kitaba, aynı peygambere inanan ve aynı kıbleye dönen bu insanlar, bir gün birbirlerini boğazlamaktan fırsat bulurlarsa, ümit ederim ki Allah’ın doğru mesajlarını anlamak için biraz zaman harcayıp gerçekten Müslüman olabileceklerdir.
Zira doğruyu bulmak için doğru yerde aramak lazım. Bu konuda Allah cc. Kur’an-ı Kerim,Tevbe 34 te derki: " Ey iman edenler! Doğrusu, ahbar (nakilciler / rivayetçiler) * ve ruhbanların (din sınıfı / molla takımı / ulema geçinenler) * birçoğu, insanların mallarını batıl yoldan yerler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azapla müjdele.’’ Bu ayetin kimi tarif edip hedef aldığını burada söylememe gerek yok sanırım, hiçbir iş yapmadığı halde milyarlık arabalara binen, trilyonluk yalılarda yaşayan, günümüz din tüccarlarını şöyle aklınıza bir getirmeniz yeter.
Günde 18 saat çalışan bir emekçinin evine zorla ekmek götürdüğü bir yerde. Eğer birileri hiçbir iş yapmadan sadece yalan söyleyerek ve din satarak bu kadar lüks ve şatafat içinde yaşıyorsa ve kendilerini Müslümanlığın merkezinde görüyorsa, müslümanlığı geçtim kendine insanım diyen herkesin bunu sorgulama zamanı çoktan geçmiştir bile. Ki, fıtratının (yaradılışının) gereği budur. Allah cc. Uyarıyor."Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdukları ve fakat gereği gibi de uymadıkları ruhbanlık* Bizim buyruğumuzdan kaynaklanmış değildir…." Hadid 27.. yani (Din sınıfı; din ticaretleri ile din adı altında halkın malını yiyenlere kanmayın) demekle kalmayıp onları yerden yere vuruyor "Onların çoğu, ORTAK koşmadan* Allah'a inanmazlar." Yunus 106… ortak koşacak kimseyi bulamazlarsa yukarıda sözünü ettiğimiz gibi kendilerini ilahlaştırırlar.
İslam aleminin rahata erebilmesi ,kan ve gözyaşının dinmesi ve islam’ın izzeti için herkes dinini ve ne yapması gerektiğini kaynağından yani ‘’Kur’an’’ dan öğrenmek durumundadır.. çünkü Allah cc.peygamberin dahi dinde kendi heva ve hevesinden hükümler veremeyeceğini söylüyor..( Âlemlerin Rabbi'nden bir indiriştir o. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.) Hakka43 44 45 46 47…..
Samimi bir (önce) insan (sonra) Müslüman dini kaynağında arar şıhta, tarikatta vb oluşumlarda değil. Buna da aklını kullanmak denir ki, akıl peygamberimizin şahsındadır.. Ve Kur’an her zaman akla davet eder.. Allah, pisliği, aklını kullanmayanların üzerine bırakır Yunus 100.
Unutulmamalı ki, Allah cc. Bize öğrettiği imanın şartları vardır. Bunlar Allah’a,meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmak ve bu şartların gereğini yerine getirmektir. Bunlara inanıp gereklerini yerine getirene korku yoktur. Hatta inancı ne olursa olsun kimse için korku yoktur. Bir ayeti kerime de derki: Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah'a ve âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. Bakara 62..
Dikkat ederseniz ‘’ barışa ve hayra yönelik iş yapanların’’ diyar azze ve celle. Eh biz en doğru yoldayız diyen islam coğrafyasındaki insanların ne kadar hayır ve barış içinde yaşadığına bir bakın yeter.
Kısaca böyle.
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
yazar'ın diğer yazıları
makale kategorileri
 HARİKA DAĞ MANZARASI İLE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ARAYINIZ
 
öne çıkanlar