Skip Navigation Links

DÖRTYOL BELEDİYESİNE AİT DAİRELER ALTIDA BİR FİYATINA İCRADAN SATILIYOR

DÖRTYOL BELEDİYESİNE AİT DAİRELER ALTIDA BİR FİYATINA İCRADAN SATILIYOR

DÖRTYOL BELEDİYESİNE AİT DAİRELER ALTIDA BİR FİYATINA İCRADAN SATILIYOR

Dörtyol   A+a-

Gazetemize 22 Aralık 2022 tarihinde ihbar niteliğinde ve içerisinde ağır iddiaların bulunduğu bir mektup ulaştı.
İsimsiz olarak yapılan ihbarda devletimizin, milletimizin menfaatini koruyup kollamak amacı güdüldüğü belirtilirken, önemle dikkate almamız talep edildi. İhbara ek olarak da 5 adet evrak gönderildi.
Gazetemize ulaşan iddia mahiyetindeki yazıyı kişilik haklarının zedelenmemesi amacıyla kodlayarak sizlerle paylaşıyoruz.
Gelen yazı içeriği şöyle;
Hatay ili Dörtyol İlçesinde; çarşıda, sokak da, pazarda, adliyede baroda, devlet kurumlarında halk ve esnaflar arasında Devletimizin Milletimizin malı olan mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parselde yer alan, bağımsız bölüm işyeri, ofis ve meskenlerin Dörtyol İcra Müdürlüğünün 2019/952 esas sayılı dosyasında, 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi uyarınca Dörtyol İcra Müdürlüğünce Dörtyol Belediyesine verilen rızaen satış yetkisine istinaden, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından bilerek ve isteyerek organize bir şekilde 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin “e” bendi uyarınca Dörtyol Belediye Meclisinden yetki almadan, hukuka aykırı bir şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale yapmadan piyasa değerlerinin çok altında satışlarının gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilmeye de devam ettiği ve bunun sonucunda kamu zararına sebebiyet vererek görevini kötüye kullandığı iddiası güçlü bir biçimde konuşulmaktadır. Bu mevzuata aykırı satışlarla ilgili bazı bilgi ve belgelere ulaşılmış olup, bu bilgi ve belgeler aşağıda sunulmuştur.
Yukarıda ifade edilen iddiaları destekleyici olarak ayrıca; halk arasında konuşulan ve iddia edilen diğer hususlar ise: Dörtyol Belediyesine ait iddia konusu Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parselde yer alan, bağımsız bölüm işyeri, ofis, meskenlerin İcra Müdürlüğünün 2019/952 esas sayılı dosyasıyla satışa çıkaran Dörtyol Belediyesinden alacaklı ve haciz koyan S. G.’dir. Bu dosya da ilk sırada Dörtyol Belediyesinden yaklaşık 85 milyon TL. kamu alacaklısı olarak SGK ve Vergi Dairesi yer almaktadır. S. G.’den sonra Dörtyol Belediyesine haciz koyan sırayla, alacaklı S. D. ve diğer haciz koyan alacaklı S. Ş.dir.
İddia şudur ki, birkaç ay önce Dörtyol Belediyesinin mallarına haciz koyan ve satışa çıkaran alacaklı S. G. ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, başkanlık makam odasında baş başa özel bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Bu özel görüşmenin ardından yukarıda ifade edilen Dörtyol Belediyesine ait Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parselde yer alan, bağımsız bölüm işyeri, ofis, meskenlerin satış işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu işlemler ise, kıymet takdirlerin yapılması, Dörtyol Belediyesinin satacağı kişi ve kişilerin belirlenmesi ile satış miktarlarının belirlenmesidir. İcra Müdürlüğüne iddiaya konu belediye mülklerini alacak olan bu kişilerin kimlik bilgileri ve satış tutarları gönderilmiş olup (örnek: Ek-4,5); ilgili bu kişilerden hariçten her bir satıştan en az 300 bin TL. elden veya başka bir yolla para aldıkları iddia edilmektedir. Bu güne kadar Dörtyol Belediyesine ait Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parselde yer alan, bağımsız bölüm işyeri, ofis, meskenlerden şu an itibariyle 21 tanesinin satıldığı bunun neticesinde 25 milyon TL. sının bu dosyada biriktiği, geriye kalan çoğu mesken olan 18 tane bağımsız bölüm olduğunu, bunlarında bu şekilde satılarak yaklaşık toplam 50 milyon TL. nın dosyada birikerek toplanacağı iddia edilmiştir. Biriken bu 50 milyon TL. sının tamamı Dörtyol Belediyesinden 85 milyon TL. kamu alacaklısı olan SGK ve Vergi Dairesine aktarılacaktır. Bu durumda hiçbir şekilde bu dosyada toplanacak parayla Dörtyol Belediyesinden baştan beri alacağını alamayacağını bile bile S. G. yukarıda ifade edilen Belediye mülklerini bu dosyayla neden satışa çıkarmıştır?
Bu satışların organize ve planlı bir şekilde yapıldığı iddia edilmektedir.
Eski Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy döneminden ihalesi yapılarak başlayan, icra dosyasına konu mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parseldeki yapı şimdiki belediye başkanı Fadıl Keskin döneminde tamamlanmak üzeredir. Bu icra dosyasında resmi icra satış öncesi, piyasa fiyatlarının çok altında belirlenerek satışa çok cazip hale getirilen Belediye mülkleri Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından İcra Müdürlüğüne kime ve kaç liraya satılacağını belirten liste resmi yazı ile gönderilmeden önce; satışı belirlenen her kişiden her bağımsız bölüm başına en az 300 bin TL. gibi bir parayı aldıktan sonra resmi listeye eklenerek Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından İcra Müdürlüğüne gönderildiği (Ek-4,5) iddia edilmektedir.
Bu iddiaya göre hukuka aykırı organize bir şekilde Devletin malı piyasa değerinin çok altında satılarak kamu zararına sebebiyet verildiği, yine bu hukuka aykırı satış ile Devlet malı üzerinden satışı yapılan kişiler aracılığıyla hariçten para alınarak haksız kazanç sağlandığı ve böylelikle “edimin ifasına da fesat karışıldığı” anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen ve halk arasında konuşulan Devletimizin itibarını da ciddi bir biçimde sarsacak nitelikteki bu “İDDİALARIN” ilgili makamlarca ciddi bir şekilde inceleme ve araştırmaya tabi tutularak, gerçeklerin ortaya çıkarılması; söz konusu İddiaların doğru olması durumunda da tüm sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.19.12.2022
DEVLETİNİ SEVEN DUYARLI BİR VATANDAŞ
 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜME
DÖRTYOL
Dosya No: 2019/952 Esas
Yukarıda numarası belirtilen müdürlüğünüz dosyası üzerinden tarafımıza verilen rızaen satış yetkisi uyarınca satışı yapılacak taşınmazları alacak kişilere ait kimlik bilgileri, adres bilgileri, telefon bilgileri ve taşınmaz satış bedelleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Gereği bilgilerinize arz olunur. 30.11 2022
Borçlu Dörtyol Belediyesi
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK
1. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:1-C
ALICI ADI SOYADI: S. G.
ADRES : Dörtyol/HATAY 1
TELEFON: 0543 340 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 505.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK
2. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:4-C
ALICI ADI SOYADI : Y. H.
ADRES : Dörtyol/HATAY'
TELEFON: 0535 393 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 505.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:5-C
ALICI ADI SOYADI : Y. .
ADRES : Dörtyol/HATAY TELEFON: 0535 393 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 2.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:6-C
ALICI ADI SOYADI: Y. H.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0535 393 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 640.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:7-C
ALICI ADI SOYADI: B. A.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0541 771 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 3.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:8-C
ALICI ADI SOYADI: M. A.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0538 486 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 4.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:10-C
ALICI ADI SOYADI: B. A.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0541 771 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:13-C
ALICI ADI SOYADI: E. F.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0539 241 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:14-C
ALICI ADI SOYADI: B. G. K.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0530 185 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 5.KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:15-C
ALICI ADI SOYADI : M. T
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0541 342 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 640.000,00 TL
 
-HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ SANAYİ MAHALLESİ 200 ADA 7 PARSEL C BLOK 6.KAT BAĞIMSIZ BOLUM NO:16-C
ALICI ADI SOYADI: İ. İ.
ADRES : Dörtyol/HATAY
TELEFON: 0534 454 * *
TAŞINMAZ SATIŞ FİYATI: 530.000,00 TL
 
 
 
 
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
Sag-Blok-Reklam
son gelişmeler
öne çıkanlar
deneme bonusu güncel giriş supertotobet