Skip Navigation Links
Gumus-Suv

Hatay Orman Yangınlarına Tedbirlerle Hazır Olmalı !

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ, YANGINLAR VE HATAY

Hatay Orman Yangınlarına Tedbirlerle Hazır Olmalı !

Gündem   A+a-

 Hatay Orman Yangınlarına Tedbirlerle Hazır Olmalı !
 
Tmmob İskenderun İlçe Kordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Makine Mühendisleri Odası İskenderun Temsilcilik Başkanı Murat Durukan, son günlerde güney illerinde çıkan orman yangınlarına müdahele konusunda THK(Türk Hava Kurumu) elinde bulunan, orman yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının tasfiye edilmesi ve yangın ile mücadele politikalarındaki eksiklik olarak gördüklerini söyledi.
 
Uzun vadede önemli olumsuz etkileri olacak olan İklim Değişikliğine dikkat çekmek adına; TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu olarak bölgemizdeki iklim değişikliğinin etkilerini en az hasarla atlatmak için bir çok öneride bulunan Murat Durukan açıklamasının devamında şöyle dedi:
 
 
 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ, YANGINLAR VE HATAY
Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangınlarda hayatını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
 
Ülkemizin özellikle batı ve güney kıyılarında mevsimsel sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan kaynaklı orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmakta. Bu yangınlar can ve mal kaybına neden olduğu kadar, ülkemizin orman varlığını tüketerek ortak geleceğimizi tehdit etmektedir. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında bulunan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık alanımız büyük risk altında bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan bu yangınların engellenmesi ve ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi olmak üzere yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur.
 
Orman yangınlarına engel olmak ortak sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla mücadele etmek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının görevidir. Ne yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutları giderek artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zafiyetler yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen bu zafiyetin nedeni, özelleştirme uygulamaları nedeniyle, özellikle son dönemde tanık olduğumuz, öncelikle THK(Türk Hava Kurumu) elinde bulunan, orman yangınlarıyla mücadele ekip ve ekipmanlarının tasfiye edilmesi ve yangın ile mücadele politikalarındaki eksikliklerdir. Daha önce sıklıkla dile getirdiğimiz ve yine yüksek sesle dillendirdiğimiz gibi ormanlarımızın yönetimi ve orman yangınlarını önlemeye ilişkin kalıcı politikalar oluşturmaya ihtiyacımız bulunmaktadır.
 
Küresel ısınma orman yangınlarının bir sebebi olabilir ancak Türkiye’nin farklı noktalarında birkaç gün içerisinde farklı noktalarda birden fazla orman yangını gerçekleşmesi ve yaşanan orman-canlı kayıpları uzun vadede geleceğimizi tehdit etmektedir.
 
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HATAY HAZIR MI ?”
 
İklim değişikliğinin etkisi sadece sıcaklıklardaki artıştan ibaret değildir. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır. Dolayısıyla temiz su kaynaklarına erişim, tarım arazilerini yok olması, temel ihtiyaç gıdalarına erişim, canlı türlerinin yok olması, beslenme vb. risklerin uzun vadede hayatımızı olumsuz etkileyeceği aşikardır.
 
28-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan yangınların durumu güncel verilere göre; 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.
 
İklim değişikliğinde ormanlık arazilerin korunması ve yeni ormanlık arazilerinin kazandırılması tek başına yeterli olmasa bile önemli bir rol oynamaktadır.
 
İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %17’si başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimden kaynaklanıyor.
 
2017 verilerine göre Türkiye’nin bir yıllık sera gazı salımı 526 milyon ton karbondioksit eşdeğeri. Sadece ormanlarımızın yıllık olarak tuttuğu 50 milyon ton karbondioksit eşdeğeri civarında. Bu durumda ormanlarımızın Türkiye’nin CO2 salımlarının %10’u kadarını tutabildiği anlamına gelmekte. Türkiye’nin verimli orman alanları ise tüm yüzölçümümüzün %15’i kadar. Seyrek, bozuk dediğimiz ormanlar da var. Onların karbon tutma kapasitesi çok düşük; yıllık olarak bir hektarda sadece kilolarla ifade edilebilen miktarlarda karbon tutabiliyorlar.
 
Bize uzun vadede önemli olumsuz etkileri olacak olan İklim Değişikliğine dikkat çekmek adına; TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu olarak bölgemizdeki iklim değişikliğinin etkilerini en az hasarla atlatmak için önerilerimiz özet olarak şu şekildedir;
1. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından fonlanan “Hatay İli Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı” çerçevesinde 2019 yılı Kasım ayında tamamlanan proje hayata geçirilmelidir.
2. İlimizdeki ilgili kamu kurumları, belediyelerimiz, odalar, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek kalıcı ve etkin çözümler oluşturularak;
• Ormanlık alanların azalmasını önlemek için; Yeni planlanan maden ocakların ve diğer işletmelerin işletmeye açılmasına, küresel iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak karar verilmelidir.
• Yangından etkilenen orman arazileri hiçbir biçimde imara ve yapılaşmaya açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetişme muhiti koşullarına uygun orijinde yeterli miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden ağaçlandırılmadır.
• Büyük orman yangını felaketlerinin önüne geçilmesi, yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların sarılması için ormanlarımızı korumaya ve geliştirmeye yönelik “kamucu ormancılık politikaları” ivedilikle yaşama geçirilmelidir.
• Yangın felaketine müdahale acil eylem planları hazırlanmalıdır.
• Bölgemizdeki temiz su kaynaklarını daha korunaklı hale getirmek için kirletici kaynakları (çöp depolama alanları, sanayi atıkları vb.) ortadan kaldıracak projeler hayata geçirilmelidir.
• Sel, su baskını riski olan bölgelerdeki tarım arazilerini belirlenmesi ve tarım arazilerini korumak için projeler hayata geçirilmelidir.
• Bölgemizde biyoçeşitliliği korumak için; Sulak alanlar diğer hassas bölgeler belirlenmeli ve korumak için projeler hayata geçirilmelidir.
• Orman yangınları, iklim değişikliği ve etkileri hakkında farkındalık oluşturacak eğitimler/etkinlikler yapılmalıdır.
 
Bir kez daha tüm ülkemize geçmiş olsun.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 30 Temmuz 2021
TMMOB İSKENDERUN İLÇE KOORDİNASYON KURULU
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
Vatan Oto Tamir
son gelişmeler
öne çıkanlar