Skip Navigation Links

İskenderun’da Deprem Tedbirleri Alındı mı?

CHP’li İskenderun Belediye Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu sordu: İskenderun’da Deprem Tedbirleri Alındı mı?

İskenderun’da Deprem Tedbirleri Alındı mı?

Gündem   A+a-

 İskenderun Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu, Eylül ayı meclis oturumunda meclis başkanlığına deprem tedbirleri konulu bir soru önergesi verdi.
CHP’li Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu’nun İskenderun Belediye Meclis Başkanlığı’na vcrdiği soru önergesinde, bölgede bir deprem olduğu anda uygulanması gereken adımlar ve tedbirlere ilişkin bir çok soruyu sordu.
Bülent Kırmızıoğlu’nun soru önergesinin ayrıntıları şöyle:

İSKENDERUN BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

TARİH: 02.09.2020

KONU: DEPREM TEDBİRLERİ İL İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri
5393 sayılı belediye kanununun ACİL DURUM PLANLAMASI başlıklı 53. Maddesi “Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla belediyenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımını hazırlar. Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğimizdeki diğer acil durum planlarıyla da koordinasyonlarını sağlar ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır. Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak 2. Fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir” denmektedir.
Tüm bunların ışığında;
1. İskenderun ilçesi kriz merkezi neresidir? Buranın adresi halkın bilgisine sunulmuş mudur?
2. Acil durumlarda gerekli teçhizat hazır ve çalışır vaziyette, kullanılacak personel eğitimli ve önceden isimleri belirlenmiş midir?
3. İskenderun Belediyesi olarak arama kurtarma ekibimiz var mıdır? Varsa kaç kişiden oluşmaktadır?
4. İskenderun Belediyesi olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya sivil toplum örgütlerinden destek alınmış mıdır?
5. Her yıl muntazam eğitimlerini sürdürmekte midir?
6. Afet anı mahalle örgütlenmeleri mevcut mudur?
7. Mahalle bazında afet eğitimleri yapılmakta mıdır? Bu eğitimler yeterli midir?
8. Mahalle bazında tahliye alanları belirlenmiş midir?
9. İlçemiz sınırları içerisinde deprem sonrasında en seri şekilde hizmete sokularak faaliyetlerini sürdürecek;
a. Toplanma ve konaklama yerleri
b. Resmi bina olarak kullanılacak alanlar
c. Aş evi bölgeleri
d. Hastane bölgeleri
e. Yardım malzemesi depoları
f. Soğuk hava depoları
g. Ambulans hizmetleri
h. Banyo ve WC yerleri
i. Helikopter pistlerinin yerleri belirlenmiş midir? Belirlendiyse de nerelerdedir? İskenderun’lu vatandaşlarımıza duyurulmuş mudur?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederi m.
Saygılarımla;
Önergeyi Sunan: İskenderun Belediye Meclis Üyesi
Bülent Kırmızıoğlıu
 
 

 

“MADEN ARAMA İHALELERİ İPTAL EDİLMELİDİR”

 
CHP’li İskenderun Belediye Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu ayrıca, maden arama ihale ilanlarına ilişkin ise “MADEN ARAMA İHALELERİ İPTAL EDİLMELİDİR” diyerek bir açıklama daha yaptı.
Bülent Kırmızıoğlu’nun açıklaması şöyle :
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasında Maden Arama ve İşletme Ruhsatları için ihale ilanları yapıyor.
Geride bıraktığımız 20 Temmuz 2020 gününde 140. Grup ihale ilanı yayınlandı. Bu ihaleler 28 Ağustos’ta başlayıp 28 Eylül‘de sona erecek.
Bu ilanda ülkemizin 68 ilinde toplam 766 maden arama ve işletme sahası ihaleye çıkarılıyor. Toplam 893 bin hektarlık (Ülke yüzölçümünün %1,14’ü) bir alanı kapsayan bu ihalenin çoğunluğu altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, demir gibi madenlerin bulunduğu IV. Grupta yer alıyor.
Bu ihaleyle 559’una arama, 134’üne işletme olmak üzere 693 maden arama ve işletme ruhsatı verilecek. 7 Eylül 2020’de ihalesi yapılacak olan bu yerlerin 9’u Hatay sınırları içinde olup bunlar Hassa, İslahiye, Dörtyol, Belen, Maraşboğazı, Şenbük, Müftüler, Tülek ve Tatarlı’dır. Tüm bu yerler Devlet tarafından değil, ihaleyi kazanacak şirketler tarafından işletilecektir. Müdürlüğün ihaleye açtığı bu sahalarda hangi madenlerin aranacağı ya da işletileceği de belirsizdir.
Yine bu sahaların mera mı, orman mı, tarım alanı mı, su havzası mı yoksa doğal ya da arkeolojik sit alanları mı olduğu hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Bahsi geçen maden arama faaliyetlerinin pek de masum olmadığı, çalışma sahalarının oluşturulması için yok edilecek ormanlara ve sondajlarda kullanılacak doğa için tehlikeli kimyasallara bakılarak anlaşılabilir.
Mera ve orman ekosistemlerinin paramparça edilmesi demek; orada yaşayan yaban hayatını yerinden etmek, bitki ve ağaçların gelişimini olumsuz etkilemek, alanları erozyon ve toprak kaymasına açık hale getirmek demektir. Ülkedeki tarım ve hayvansal ürünlerin üretiminde yaşanan yetersizliklerin farkına varıldığı ve bu ürünlerin çoğunun yurt dışından ithal edilmek zorunda kalındığı bu günlerde, mera ve tarım alanlarının madenlerle paramparça edilip, yok edilmesi ülkenin gıda güvenliğini de tehdit edecektir. Afrika kıtasının doğal yer altı zenginliği bakımından en zengin kıtalardan biri olmasına rağmen, bu zenginliğin uluslararası şirketler tarafından sömürülmesinin, Afrika insanını dünyanın en fakiri haline getirdiğini de unutmamak gerekir.
Bu arada, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”nun son 16 yıllık dönemde, yani 187 ayda 186 kez değiştirilmiş olduğunu da hatırlatmak isterim.
Bu tür ihalelerin son yıllarda hızla artması ve ülkenin her tarafının birer maden ocağına dönüşüyor olmasını sorgulamak gerekmektedir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı yasayla büyük ölçüde değişikliğe uğrayan Maden Yasası, ülkedeki bütün yeraltı kaynaklarının şirketlerin hizmetine sunulmasını sağlamış ve bu süreçte şirketlerin önüne çıkan tüm engeller, iktidarın anayasaya aykırı şekilde değiştirdiği yönetmelik ve genelgelerle tek tek aşılmıştır.
Ülkemizin birçok yerinde, yerel halk ve sivil toplum örgütleri, bu tür madencilik faaliyetlerinin yörelerindeki havayı, suyu, toprağı, ormanı, merayı, tarlayı yok ettiğini görüp isyan etmektedir. Çanakkale Kaz Dağları ve Kirazlı’da, Artvin Cerattepe’de, Ordu Fatsa’da, Bursa Kirazlıyayla’da ve daha birçok ilimizde benzer projelere karşı sürdürülen mücadeleler sık sık gündeme gelmektedir. Ne yazık ki bu tür tepkilerin bir çoğu, projenin son aşamasına gelindiği için projenin iptalini sağlayamamaktadır. Bu nedenle müdahale ve itirazların erken olmasında hatırı sayılır derecede yarar var!
Madenleri yer altı zenginliğimiz olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu zenginlik yalnızca şirketlerin kasalarına yansıyor. Özellikle altın ve gümüş şirketleri beyan ettikleri miktarların belirli bir bölümünü devletimize veriyorlar. Ancak kendilerinin ettiği beyana göre (!)
İşin istihdam boyutu düşünülürse, Soma’da ve diğer örneklerde de sıkça görüldüğü gibi çoğu sosyal güvencesiz ve asgari ücretle çalıştırılan işçilerin yerini bazen de daha ucuz iş gücü sağlamak amacıyla Çin’den getirilen veya kayıt dışı çalıştırılan Suriyeliler alabiliyor. Diğer bir deyişle ne yazık ki projenin yöre insanına herhangi bir katkısı yine olmuyor.
Bütün bu nedenlere dayanarak ülkemizi yönetmeye talip olmuş tüm siyasi partileri, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, tüm akademisyenleri, meslek odalarını, ticaret ve sanayi odalarını, sendikaları, vakıf ve dernekleri, çevre platformlarını, mahalle muhtarlarımızı mücadelemize destek vermeye ve doğa ile barışık bir yaşamın inşası için çaba göstermeye davet ediyorum.
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
son gelişmeler
öne çıkanlar