Skip Navigation Links

Limakport Tedbirleri Hayata Geçirdi…

Angus cinsi canlı büyükbaş hayvanların gemilerden tahliyesi sırasında şehir geneline yayılan koku şikayetlerine duyarsız kalmayan İskenderun Limakport

Limakport Tedbirleri Hayata Geçirdi…

Gündem   A+a-

bir dizi tedbir alarak rahatsızlığın giderilmesi için harekete geçti.
 
İskenderun Limak Port Genel Müdürlüğü, ithalatı gerçekleştirilen Angus Çinsi büyükbaş hayvanlardan yayılan kokuyla ilgili artan şikayetler üzerine bir açıklama yaptı.
 
İskenderun Limak Port’tan yapılan açıklamada, kokunun kaynağının büyükbaş havyvan yüklü gemiler olduğuna vurgu yapılırken, limanın uluslar arası standartlara uygun olduğu ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, “Çevresel ve sosyal etkiler açısından, Ekvator Prensipleri ’ne uygun olarak gerçekleştirilen Liman operasyonlarımızın temelinde, en son teknolojiye sahip yüksek kapasiteli elleçleme ekipmanları ile donatılarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. “ denildi.
Şikayete konu kokunun minimize edilmesi ve şehir genelinde kokudan kaynaklanan sıkıntının giderilmesi için alınan tüm tedbirlerin de maddeler halinde sıralandığı açıklamada şöyle denildi;
 
“Malumlarınız olduğu üzere, Resmî Gazete’nin 29 Temmuz 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sıfır gümrükle 500 bin adet canlı büyükbaş, 475 bin adet canlı koyun ve keçi, 75 bin ton büyükbaş hayvan eti için ithalat yetkisi verilmiştir.
 
Bu bağlamda, ülkemizin et ihtiyacının karşılanabilmesi için Güney Amerika ülkelerinden Hükümetimizin yetkili kıldığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından içerisinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü bulunan ve ilgili yönetmelikler gereği sadece Mendireğe sahip korunaklı büyük Limanlar kullanılmak üzere canlı hayvan ithalatı yapılmaktadır. Liman seçimi korunaklı olmasının yanı sıra ithalatın yapılacağı bölge göz önünde bulundurularak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve yetkili yükleniciler tarafından belirlenmektedir.
 
Ayrıca, Hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Milli Hayvancılık Politikası temel alınarak hazırlanan projede küçük aile işletmeciliği, besicilik ve hayvancılığına yönelik destekler artırılırken, 2018 yılında 20 bin işletmenin rehabilitasyonu öngörülmekte olup, bu kapsamda da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Ülkemize üretime dayalı canlı hayvan ithalatları gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
 
Çevreye yayılan koku kaynağının tespiti amacı ile Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca Limanımızda yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır.
 
Yapılan incelemelerde, koku kaynağının Limanımız olmadığı kokunun tamamen canlı hayvan gemilerinden kaynaklanan doğal bir koku olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, ‘’Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’’ çerçevesinde yapılan incelemede İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanlığına liman işletmemizden kaynaklanan herhangi bir koku oluşmadığı yönünde yazılı bildirimde bulunulmuştur.
 
Çevresel ve sosyal etkiler açısından, Ekvator Prensipleri ’ne uygun olarak gerçekleştirilen Liman operasyonlarımızın temelinde, en son teknolojiye sahip yüksek kapasiteli elleçleme ekipmanları ile donatılarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Bu kapsamda; Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak sunulan hizmetlerimizde öncelikle insan sağlığı, temiz çevre ve kalite bütünlüğü, çağdaş teknolojiyi takip ederek sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde çevreye duyarlı uluslararası kabul edilen kurallar ve standartlar gözetilmektedir. Ülkemizin vizyonu ve ülkemiz Limanlarının Uluslararası platformda istenilen seviyelere gelme çabalarına olumlu katkı sağlamak amacı ile yürütülen faaliyetlerimiz “Yeşil Liman Sertifikası” ile belgelendirilmiştir.
 
Liman İşletmesi olarak sunulan hizmetler gereği, Liman İşletmemiz ile iç içe bulunulan İskenderun Liman Başkanlığı, İskenderun Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İskenderun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, TMO Şube Müdürlüğü, İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi gibi bağlı bulunduğumuz ve birlikte çalıştığımız Kamu Kurum ve temsilcileri nezdinde Limanımızda yürütülen tüm iş ve işlemler gözetim ve denetim altında tutulmaktadır.
 
Bu itibarla, ilgi sayılı yazıda bahsedildiği gibi çevre, insan ve toplum sağlığını tehdit eden boyutta bir ortamın oluşması halinde gerek söz konusu Kurum çalışanlarının gerekse Liman İşletmemiz içerisinde görev yapan personellerimiz ve müşteriler göz önünde bulundurularak ilgili Kurumlarca gerekli müdahalede bulunulacağı bilinmelidir.
 
Canlı hayvan gemilerinden kaynaklanan kötü kokunun çevreyi daha fazla rahatsız etmemesi açısından Liman İşletmemizce konuya duyarlı davranılarak gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, canlı hayvan gemilerinin Limanımıza gelişini müteakip tahliye operasyonları çok süratli yapılarak yükleme yapılan karayolu araçlarının bir an önce sevklerinin sağlanması ile sinek ve haşerelerin oluşmaması yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
 
Alınan bu tedbirler;
 
• Canlı Hayvan tahliyesinin hızlı yapılabilmesi için 3 aracın birden yanaşabileceği çok kanallı özel Hayvan Tahliye Platformu kurulmuştur.
 
• Canlı hayvan tahliye platformunda olabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tahliyenin durmaması amacı ile Liman İşletmemizce yedek tahliye platformu yaptırılarak hazır bulundurulmaktadır.
 
• Canlı hayvanların gemiden tahliyeleri esnasında, platformdan atlamaları ve liman dışına kaçışlarının önlenmesi amacı ile canlı hayvan operasyonunun yapıldığı alan demir bariyerler ile çevrilmekte ayrıca, liman giriş ve çıkış kapıları demir sürgülü kapı montajları yapılacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır.
 
• Kantar sistemlerimiz iyileştirilerek yükleme yapılan araçlarda bekleme yaşanmaması için tartı işlemlerinin süratli yapılması sağlanmaktadır.
 
• Limanımız içerisinde mevcut olan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, aktif olarak Liman içerisinde görev yapmakta olup, Liman İşletmesi olarak işlemlerin hızlandırılması yönünde her türlü destek sağlanmaktadır.
 
• Canlı hayvanların yükleneceği araçlar için dezenfekte tesisi kurulmuş olup, yükleme öncesi tüm araçlar Veteriner Hekim kontrolünde dezenfekte edilmektedir.
 
• Liman sahamız, Liman İşletmemizce sinek ve haşerelere karşı 15 gün ara ile düzenli olarak ilaçlanmakla birlikte ayrıca, canlı hayvan gemisi geldiğinde her seferinde tüm operasyon sahamız ilaçlanmaktadır.
 
Bilgilerinize saygı ile arz ederiz.
 
 
 
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
 
 
 
son gelişmeler
öne çıkanlar