Skip Navigation Links

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.07.2018 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

Gündem   A+a-

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.
Meclis gündemi ise şöyle:
GÜNDEM:
1- Mehmet Şakir Benek fırın olarak işlettiği işyerinin tahliye edilmesine istinaden Belediyemizin kendisine hukuka aykırı olarak 23.01.2009 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğinden bahisle uğradığını ileri sürdüğü zarar nedeni ile Belediyemiz aleyhine tazminat davası açmış olup, Mehmet Şakir Benek Vekili Av. Nevzat Ercan’ın Belediyemize başvurarak yasanın izin vermiş olduğu uzlaşma zemininde Belediyemiz ile anlaşarak bu zararın tazmini talebi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi.
2- Yazı İşleri Müdürlüğünde 2 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğünde 8 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 4 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 4 adet ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 2 adet olmak üzere münhal bulunan 20 adet memur kadrolarının, 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna, Özel Kalem Müdürlüğünde 3 adet memur, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde 2 adet memur ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde 5 adet tahsildar olmak üzere münhal bulunan 10 adet kadronun 3 dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosuna dönüştürülmesi için unvan değişikliğinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
3- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısına istinaden, işyerlerinden alınan İlan ve Reklam Vergilerinin Çevre Temizlik Vergisi ile aynı dönemde birinci taksidinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidinin Kasım ayı içinde alınması olacak şekilde Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
4- Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde diğer müdürlüklerin yıl sonunda artacağı düşünülen gider tertiplerinden Belediyemizin karayolları arazisi üzerinde 2018 yılında yapılması planlanan park ile ilgili olarak 9.500.000,00 TL ödeneğin, münakalede belirtilen müdürlüklerin gider tertiplerinden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların meclis kararı ile yapılması gerektiği belirtildiğinden Park Bahçe Müdürlüğüne ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
son gelişmeler
gazete manşetleri
öne çıkanlar