Skip Navigation Links

Dörtyol Belediye Meclisi 2018 Yılı 4. Meclis Birleşimini Yaptı

Meclis 21 Maddeyi Karara Bağladı

Dörtyol Belediye Meclisi 2018 Yılı 4. Meclis Birleşimini Yaptı

Gündem   A+a-

Dörtyol Belediye Meclisi 2018 yılı 4. Meclis birleşimini 02 Nisan 2018 pazartesi günü Dörtyol Belediye Meclis Salonunda yaptı.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un başkanlık ettiği meclis saat 18;00’da yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Meclis gündeme alınacak konuların görüşüldüğü üçüncü madde ile devam etti. 13. Madde meclis gündeminden çıkartılarak yerine düzeltilmiş şekli ile yeni gündem maddesi oy birliğiyle eklendi.
Gündemin dördüncü maddesi olarak encümen üye seçimi yapıldı. Gizli oy açık tasnifle yapılan seçimde Mevlüt Coşkun, Kani Kendir ve Arif Ergin encümen üyeliklerine oy birliğiyle seçildi.
Meclis gündeminin beşinci maddesinde Plan ve Bütçe Komisyon Üye seçimini yaptı. MHP Grubu adına önerilen Süleyman Gülbahar, Hasan Arıkan ve Mehmet Taş 27, Ak parti Gurubu adına önerilen Celalettin Yakut 26 ve Necmettin Türkan 13, kendi adaylığını açıklayan Latif Çelik ise 15 oy aldı. Yapılan oylamaya göre Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Süleyman Gülbahar, Hasan Arıkan, Mehmet Taş, Celalettin Yakut ve Latif Çelik seçilmiş oldu.
Meclis gündeminin altıncı maddesinde İmar Komisyon Üye seçimini gerçekleştirdi. MHP Grubu adına önerilen Kenan Uçar ve Mevlüt Saraçoğlu 27, Kadir Türker 26 oy alırken Ak Parti Gurubu adına önerilen Hasan Çambel 13, Güven Eker 17 oy aldı. Kendi adaylıklarını açıklayan İsmail Tekin 12 ve Mehmet Aydın ise 4 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda İmar Komisyonu üyelikleri Kenan Uçar, Mevlüt Saraçoğlu, Kadir Türker, Güven Eker ve Hasan Çambel’den oluşturuldu.
Meclis gündeminin 7. Maddesinde Dörtyol Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüştü. Rapor meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 8. Maddesi olan Dörtyol Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tahsilat Denetim Raporu da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
9. Gündem maddesi olan Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi alınmasına ve alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesini görüştü. Madde üzerinde söz alan CHP Meclis Üyesi Ahmet Cemalettin Yüce Dörtyol Belediyesinin asfalt uygulamasında sorumluluk alanlarının dışına taşarak büyükşehir uhdesindeki alanlarda asfaltlama yaptığını ve bu uygulamanın belediyeye iş yükü getirmenin yanı sıra mali bir de külfet oluşturduğunu belirterek maddeye olumsuz baktıklarını belirtti. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’da asfalt konusunda hemşerilerimizin büyük sıkıntıları olduğunu, bu yönde yoğun şikayetler aldıklarını, defalarca konuyu Büyükşehir ile görüşmüş olmalarına rağmen çözüme kavuşturamadıklarını belirtti ve bu nedenle başta Dörtyol Belediyesi sorumluluk alanı olmak üzere zorunlu olan yerlerde kullanılmak üzere 10 milyon lira değerinde 80 bin ton asfalt alımı yapmayı planladıklarını belirtti. Yapılan oylamada madde CHP meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğuyla karara bağlandı.
10. Maddede, Mülkiyeti Mali Hazinesine ait, Özerli Mahallesi 167 ada, 77 parselin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi, 11. Maddede, Mülkiyeti Mali Hazinesine ait, Çaylı Mahallesi 1130 parselin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ve 12 Mülkiyeti Mali Hazinesine ait,
Yeniyurt Mahallesi 2708 parselin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesinde ise yapılan oylama sonucunda maddelerin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
13. Gündem maddesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çaylı Mahallesi 1979 parselin içinde bir trafo yeri ayrılmak suretiyle tamamına muvafakat verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Numuneevler Mahallesi 419 ada, 1 parselin 5393 sayılı yasanın 15. Maddesinin (h) bendine istinaden satışının yapılması ve satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesini içeren 14. Gündem maddesi ise CHP Meclis üyelerinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait ihdasen oluşan taşınmazların satış, trampa, takas yapılmasına dair Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusundaki 15. Meclis gündemine ise CHP arsaların metrekareleri belli olmadığı gerekçesiyle red oyu kullanırken madde oy çokluğu ile kabul edildi.
16. gündem maddesindeki SGK Prim borçlarına karşılık gelecek gayrimenkullerin takas işlemi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi 8 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karara bağlandı.
17. gündem maddesi olarak Mülkiyeti Belediyeye ait Yeniyurt Mahallesi 156, 157, 158, 159 ve 1110 parselde bulunan işyerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi 4 çekimser, 3 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karara bağlandı.
18. gündem maddesindeki Mülkiyeti Belediyeye ait Özerli Mahallesi 146 ada 37 parselde bulunan işyerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ve 19. Gündem maddesindeki İlçemiz Özerli Mahallesinde bulunan 784 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı değişikliğiyle İmar komisyonunun olumlu görüşleri doğrultusunda oy çokluğu ile karara bağlandı.
Meclis gündeminin 20. ve son maddesinde ise 4 adet İmar Planı değişikliği talebini oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale etti.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17;00’da tekrar toplanmak üzere meclis birleşimini sonlandırdı.
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
 HARİKA DAĞ MANZARASI İLE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ARAYINIZ
 
son gelişmeler
öne çıkanlar